Fördelar med att outsourca HR
PUBLICERAD 11/1/2023
Lästid ca 1 min

Fördelar med att outsourca HR

Att ha en HR-avdelning med bred kompetens som hanterar operativa såväl som strategiska organisationsfrågor är en viktig grund för att lyckas med sin verksamhet.

Mot bakgrund av den bredd av kompetens som behövs för en kvalificerad HR-funktion kan det finnas vinning i att outsourca sin HR-funktion. I en outsourcad funktion kommer det att rymmas betydligt fler expertkompetenser än vad man kan finna i en och samma anställda HR-person. Med ett team, fördelat på flera expertkompetenser, skapas även effektivitet i leveransen.

Även för mindre företag som inte har behov av HR på heltid kan outsourcing vara ett framgångsrikt alternativt. I en outsourcad lösning får man funktionen av en hel HR-avdelning oavsett omfattning av behovet.

Fyra fördelar med att outsourca verksamhetens HR-funktion

 1. Verksamheten får garanterad leverans och uppbackning
  - eftersom den outsourcade HR-funktionen är teambaserad. En outsourcad lösning minskar på så sätt sårbarheten och säkrar en kontinuerlig HR-leverans.
 2. Behovet av HR-stöd avgörs i vilken fas verksamheten befinner sig i.
  Att outsourca HR-funktion gör att verksamheten får rätt mängd stöd i rätt tid i och med att leveransen går att skala upp och skala ner.
 3. Den outsourcade HR-funktionen är ständigt uppdaterad
  - och tar ett proaktivt ansvar för att verksamheten är förenlig med arbetsmarknadens krav och regler.
 4. Den outsourcade HR-funktionen gör ständig översyn av processer och arbetssätt
  - och tillsammans med organisationen arbetar man löpande nära affären med effektivisering – vilket ofta ger sänkta kostnader i flera led.

Av: Nanette Brink, Sweden HR group