Framgångsfaktorer för en lyckad HR utbildning
PUBLICERAD 19/6/2023
Lästid ca 2 min

Framgångsfaktorer för en lyckad HR utbildning

Att investera i en utbildning för HR är ett bra steg att stärka och utveckla företagets personalavdelning. En relevant och högkvalitativ utbildning kan komma hela organisationen till nytta – bland annat genom förbättrad personalhantering, rekrytering och arbetsmiljö. Här är några saker att tänka på när du vill kompetensutveckla via en HR utbildning.

Utforma utbildningsprogrammet för HR

Innan du investerar i en utbildning för er HR är det viktigt att förstå vilka specifika behov och utmaningar ni skulle behöva lära er att hantera. Börja med att analysera din och dina HR-kollegors befintliga kompetenser och identifiera områden som behöver stärkas. Då är det lättare att utforma ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för ert företags specifika krav. Kanske vill ni titta lite extra på till exempel ämnen som arbetsrätt, rekrytering och urval, mångfald, inkludering och strategisk personalplanering?

Engagera externa experter för interna kurser

För att säkerställa att HR-utbildningen blir relevant för just er kan du med fördel engagera externa experter inom olika områden. Föreläsare och coacher kan bidra med fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet. Men underskatta inte heller värdet av interna resurser. Involvera gärna befintlig HR-personal eller andra experter som ni har tillgång till och låt dem dela sina erfarenheter med hjälp av kunskapsdelning. Ett bra och konstadseffektivt sätt att främja en kunskapsbaserad företagskultur.

Aktiva inlärningsmetoder

Se till att ni använder er av aktuella och aktiva inlärningsmetoder för att effekten av utbildningen för HR ska bli så god som möjligt. Interaktion och praktisk tillämpning av kunskap är avgörande. Gruppdiskussioner, simuleringar, rollspel och fallstudier är utmärkta sätt att engagera deltagarna och ge dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper i realistiska scenarier. Det ger också en bättre förståelse för ämnena som behandlas.

Utnyttja teknik för distansutbildning

Distansutbildningar och onlinekurser är utmärkta sätt att kompetensutveckla och ger stor flexibilitet för deltagarna. Digitala kurser som videomaterial, webbinarier och e-learningplattformar ser till att alla kan lära sig i sin egen takt och återkomma till material vid behov. Genom att använda interaktiva verktyg kan ni också se till att det blir en delaktighet och ett samarbete, även om ni har medarbetare som är placerade i olika städer.

Glöm inte att utvärdera

För att säkerställa effektiviteten av en utbildning för HR är det viktigt att genomföra kontinuerliga värderingar av resultatet. Till exempel feedback från deltagarna, utvärderingstester och att mäta förändringar i beteende och prestation. Det hjälper dig identifiera var ni behöver förbättras ytterligare och justera utbildningsprogrammet för att bättre möta just era mål.

Här hittar du mer om HR och utbildning