Framtiden är här nu. Gör dig redo!
PUBLICERAD 2/11/2023
Lästid ca 2 min

Framtiden är här nu. Gör dig redo!

Vi står inför stora förändringar. Hållbarhet, AI, konjunktur och geopolitik präglar landskapet för företag och ledare. För att framtidssäkra organisationen krävs en global utblick, förståelse för trender och dess påverkan, ny kunskap, breda perspektiv och samarbeten i olika former.

Modiga, trygga och handlingskraftiga medarbetare är en nyckel för att lyckas. Att investera i ett internt ledarskapsprogram är ett kraftfullt verktyg för att aktivera ledare, stärka företagskulturen och engagera medarbetare på förändringsresan.

- Vi på Novare Leadership Academy har lång erfarenhet av att designa och genomföra skräddarsydda ledarskapsprogram. I dagens omtumlande vardag ser vi ett extra stort behov hos våra kunder att kroka arm med en strategisk partner som kan hjälpa till att få med medarbetarna på förändringsresan och arbeta med konkret aktivering av affärskritiska frågor via ledarskapet. Men det är inget som kommer av sig självt, det behövs vilja, insatser och träning, säger Christina Andersson, vd på Novare Leadership Academy.

Förändringsledning genom lärande

Varje förändring, särskilt de som drivs av yttre faktorer, kan kännas skrämmande för en organisation och dess ledare. Genom att arbeta med förändringsledning via lärande i olika former är effektivt och upplevs ofta som positivt.

Att också låta de ledare som påverkas av förändringen vara delaktiga i att lösa den, visar att organisationen har förtroende för sina ledare. Detta är även en värdefull erfarenhet för såväl ledare som organisationen.

Hållbarhet och utvecklingen av AI ställer nya krav på ledarskapet

- Hållbarhetsfrågor och utvecklingen av AI är stora paradigmskiften som vi ser påverkar alla företag och organisationer just nu. Här finns både utmaningar och möjligheter, men det kräver att vi utmanar våra affärsmodeller och arbetssätt.

För att lyckas är vi övertygade om att vi behöver lära av varandra, blicka utanför våra egna organisationer och hitta nya typer av samarbeten. Samarbete – såväl internt som externt – ses som en av vår tids superkrafter, fortsätter Christina Andersson.

Framtiden är här nu. Det är dags att göra sig redo. Ett första steg kan vara att stanna upp och reflektera över var ditt team eller organisation befinner sig just nu. Hur ser medarbetarna på framtiden? Hur kan ledarutveckling stötta vår övergripande strategi och affärsmål? Vilka kompetenser och färdigheter behöver ledarna utveckla?

Ta hjälp av en partner för att framtidssäkra er organisation

Vi på Novare Leadership Academy finns här som en partner på resan framåt. Välkommen att höra av dig för en dialog och konkreta förslag på hur ni kan göra den förflyttning som behövs för att framtidssäkra er organisation. Kontakta vd Christina Andersson på christina.andersson@novare.se och läs mer här.