HR-trenderna under 2024
Foto: Barbara Matthews
PUBLICERAD 19/12/2023
Lästid ca 3 min

HR-trenderna under 2024

2024 kommer med flera förändringar inom HR. Den snabba tekniska utvecklingen, AI´s påverkan inom rekrytering och ledares hybrida arbetsmiljö innebär stora utmaningar. Barbara Matthews, Chief People Officer ger sin syn på de senaste trenderna inför 2024.

AI’s stora genomslag inom rekrytering

Under 2024 kommer AI bli en alltmer väsentlig del av rekryteringsprocessen.
AI’s förmåga att matcha kandidater med det perfekta jobbet kommer göra det till ett nödvändigt verktyg för distansrekrytering, där det inte är ovanligt att en position som är platsoberoende tar emot tusentals ansökningar.

På Remote så har vi redan integrerat denna funktion i vår rekryteringsprocess: vi använder AI både för att avslöja biometrisk spoofing och identitetsintrång, AI-genererat bildspråk och fejkansökningar, men också för att enklare kunna identifiera topptalang bland de cirka niotusen jobbansökningar som vi tar emot varje månad.

Fler kommer att prioritera ett allt-i-ett HR-verktyg

Under pandemin såg vi många företag som hastigt började installera hundratals nya IT-verktyg för att stötta deras nyligen etablerade arbetslag på distans – mer vida känt som “tool sprawl” eller “verktygsutbredning”. Detta fragmenterade förhållningssätt är inte hållbart i det långa loppet.

De flesta företag använder nu i genomsnitt 16 olika system för att sköta personalens anställningscykel. Det är inte bara ineffektivt och kostsamt, men ökar också risker och skapar onödigt komplexa processer för de anställda.

Med det nuvarande ekonomiska klimatet som sätter många företag under finansiell press så tror jag att vi under 2024 kommer se fler verksamheter som prioriterar ett allt-i-ett HR-verktyg och plattformar som återställer enkelhet till rekryteringsprocessen och som även gör det lättare att hantera distribuerade teams — något som i slutändan kommer förbättra upplevelsen även för den anställde.

Ledarskapsträning med fokus på distans

Under 2024 så kommer vi se mer betoning på att träna ledare inom en distansfokuserad arbetsmiljö snarare än att helt enkelt försöka kopiera kontorsmodellen till en distribuerad arbetsplats. Samtidigt som det finns många likheter med att vara en bra ledare på kontoret och en bra ledare på distans så behövs ett skifte i tankesätt för att stötta distribuerade arbetsteams på rätt sätt — en förändring i beteenden, strategier och olika taktiker.

Två av de största skillnaderna med att styra ett distansteam mot ett kontorsbaserat team är:

  1. Att sätta mer vikt på slutresultatet än att räkna timmarna som har spenderats på projektet, en faktor som vanligtvis bevakas i en traditionell kontorsuppsättning.
  2. Proaktiv kommunikation och att sätta tydliga förväntningar på den anställde och projekt, tillsammans med tydliga deadlines.

Att arbeta på distans handlar om att lita på ditt team.


Vi kommer se fler globala arbetslag som anpassar sig till asynkront arbete och lär sig hur man gör det rätt. Att arbeta på distans handlar om att lita på ditt team – inte att styra på en mikronivå. Asynkront arbete har funnits under flera år men många företag har problem med att implementera detta ordentligt på grund av brist på tillit.

Nyckeln till lyckat asynkront arbete handlar om att skapa processer som tillåter anställda att arbeta autonomt och ge dem tilliten de behöver för att göra detta. Hos Remote så tror vi på att dokumentering är nyckeln till framgångsrikt asynkront arbete. Det betyder att du inte behöver sitta och vänta in svar och uppdateringar från människor världen över, utan allt finns nedskrivet där du behöver det.

Då vi har sett hur företag som exempelvis Shopify anammar en policy om färre möten så visar detta på hur asynkront arbete växer i styrka. Samtidigt så behöver arbetsformen fortfarande bli ordentligt implementerad, med rätt processer och dokumentering inom alla avdelningar, för att företag ska kunna skörda fördelarna.

Barbara Matthews, Chief People Officer hos Remote