Rekrytera med AI? Tänk på det här
PUBLICERAD 12/10/2023
Lästid ca 2 min

Rekrytera med AI? Tänk på det här

Artificiell intelligens har blivit en oumbärlig resurs för HR-avdelningar – men det finns några saker som kan vara bra att tänka på när du överväger att rekrytera med hjälp av AI. Genom att undvika fallgroparna kan du maximera fördelarna och hitta till en lyckad process.

Målgruppsanalys och målinriktning

Att veta vad det är du söker efter är viktigt i varje grundläggande rekryteringsprocess – men extra viktigt när du använder AI. Här gäller det att vara oerhört tydlig i formeringen av vilken data AI ska analysera och hur de ska välja ut de mest relevanta kandidaterna. För att ett AI-verktyg ska vara effektivt bör HR alltså ge den exakta mål. Definiera önskade färdigheter likväl som personliga egenskaper, för att säkerställa att algoritmen blir optimalt inriktad.

Minska bias med hjälp av AI

En av de största fördelarna med att integrera AI i rekryteringsprocessen är dess förmåga att reducera omedvetna bias. Som HR går du omedvetet på magkänsla, ofta utan att vara medveten om det, men med AI-baserade verktyg kan du analysera kandidaternas prestationer och kvalifikationer mer objektivt, utan att påverkas av kön, ålder eller andra irrelevanta faktorer. För att du ska kunna dra full nytta av AI är det nödvändigt att du övervakar och finjusterar regelbundet för att undvika att resultatet oavsiktligt blir fel – och du av misstag istället förstärker fördomar. Men med rätt data skapar du mer mångfald och rättvisare rekryteringsprocesser – med hjälp av AI.

Transparant process

Transparens är något som krävs i en bra rekryteringsprocess. Därför måste organisationen också säkerställa att kandidaterna förstår vilken teknologi som används och vilken information om dem som samlas in. Det är också viktigt att du försäkrar dig om att algoritmerna inte favoriserar eller missgynnar vissa grupper. Med tydliga strategier som du delar med både ledning och kandidater kan du säkerställa att rekryteringsprocessen bibehålls både etisk och transparant.

Mänsklig interaktion ett krav

Trots att AI är bra på att effektivisera och optimera processer betyder det inte att mänsklig interaktion är överflödig. HR behöver fortfarande vara en central del av rekryteringen och slutgiltiga beslut ska alltid fattas av HR-experter som kan tillföra en mänsklig bedömning och tillämpa sunt förnuft. Därför bör AI ses som ett verktyg som stöder och förbättrar, snarare än ersätter den mänskliga insikten och erfarenheten.

Människa och maskin i samspel

När du integrerar AI i rekryteringsprocessen kan det helt enkelt ge stora fördelar. Men det krävs att du som HR hela tiden är med och övervakar och ser till att bidra med rätt målgruppsanalys, minskade bias och en transparens gentemot kandidaterna. Först då kan du använda AI för att skapa en träffsäker rekryteringsprocess för långsiktig framgång.

Här kan du läsa mer om hur du kan dra nytta av generativ AI ibland annat rekryteringen

Källa: Workbuster, Wise