Så kan du som arbetsgivare dra nytta av generativ AI
Foto: Olof Hoverfält
PUBLICERAD 9/10/2023
Lästid ca 5 min
Debatt

Så kan du som arbetsgivare dra nytta av generativ AI

Sällan har teknologiska genombrott skapat så brett och intensivt intresse som generativ AI. En delorsak kan vara att det är så lätt för var och en att se vad den är kapabel till och att ta sig an och prova den själv.

Idag kan man i olika diskussioner utgå från att de flesta har provat verktyg inom generativ AI, såsom ChatGPT för text eller Midjourney för bilder. Många har även kommit långt i att tillämpa dessa verktyg i sitt eget arbete. AI-genererade illustrationer i presentationer har inom loppet av ett halvår gått från något näst intill science fiction till en vardaglig självklarhet - det nya normala.

Ur ett perspektiv av hur teknologi förändrar arbete och affärsverksamhet är ett speciellt drag med generativ AI precis dess breda tillgänglighet och inverkan individuellt arbete. Många andra banbrytande teknologier omsätts till värdeskapande genom stora system och investeringar som bara få stater och bolag har tillgång till.

Generativ AI är plötsligt här och skapar värde

Exempelvis har kvantberäkning potential att driva fundamentala omställningar, men det tar väldigt lång tid för dessa förmågor nå och påverka den vanliga människan i arbetslivet. Generativ AI är däremot plötsligt här och skapar värde, produktivitet och omställning i arbetslivet genast. Detta är ovanligt i ett längre perspektiv av teknologidriven omställning.

Generativ AI och de nya arbetssätt som tekniken medför sprids med sådan fart att det kan vara svårt att hänga med och försöka förutspå vad dess inverkan på vårt arbete kan vara framöver. I det stora hela är det ingen som vet, vilket i sig kan vara både skrämmande och lugnande.


Allt mer avancerade intellektuella uppgifter
kan tas över och skötas av AI.


Bästa sättet är att prova själv

Det bästa sättet att skapa en uppfattning om vad generativ AI kan användas till är att prova själv. Verktygen är tillgängliga och lättanvända och resultaten är lätta att ta del av. Man behöver inte förstå teknologin som möjliggör det hela för att ta del av dess möjligheter i nuläget.

Allt mer avancerade intellektuella uppgifter kan tas över och skötas av AI. En betydelsefull punkt i denna utveckling är den där en AI-lösning utför sin uppgift bättre än människor. Detta brukar betyda att andelen fel motsvarar en mänsklig expert.

Därutöver är det värt att minnas de andra fördelarna, såsom att en algoritm kan skapa ett motsvarande resultat på en sekund där det skulle ta en människa en timme, dag, eller vecka. Detta kan alltså ha en dramatisk effekt på produktiviteten i individuellt arbete. Detta har många märkt och dragit nytta av.

Konsekvenserna för individuellt tankearbete är rätt förutsägbara. Förändringen och omställningen behöver inte längre ifrågasättas eller valideras. Då en del av tankearbetet förändras och faller bort tillkommer nya roller och sätt för människor att skapa värde. "Prompting", eller expertis inom att styra AI-verktygen, är ett exempel på en helt ny form av kunnande som är värdefull och där ingen har ett försprång i form av erfarenhet.

Här ser vi en sorts demokratiserande effekt av omställningen. På individnivå lönar det sig att vara med och experimentera och försöka förstå möjligheterna och konsekvenserna, oavsett om man gillar dem och vad de innebär.


Den stora frågan är vilken inverkan generativ AI har på organisation av verksamheten.


Konsekvenserna är svåra att förutse

Konsekvenserna för organisationer och organisering av arbete är svåra att förutse. Teknologin utvecklas så snabbt att det är näst intill lönlöst att försöka förutsäga vad det lönar sig att satsa på i ett längre perspektiv. Det står klart att AI påverkar individuellt tankearbete, men den stora frågan nu, både inom akademi och företagsledning, är vilken inverkan generativ AI har på organisation av verksamheten.

Generativ AI för med sig möjligheter som på många sätt förändrar tankearbete och därmed dess organisering i grunden. För företag lönar det sig därför att som utgångspunkt för nytänk ta värdet de skapar i stället för befintliga strukturer och processer. Ny teknologi kan betyda ett paradigmskifte där befintliga sätt att tänka är begränsande. Då är det speciellt värdefullt att bryta sig ur det befintliga tänket.

I korthet kan generativ AI

  • Öka produktivitet
    Skapa samma eller bättre resultat med mindre resurser.
  • Skapa nytt värde med samma modell
    Till exempel snabbare leverans.
  • Skapa något som tidigare var omöjligt
    Till exempel mass-individualiserad konst.

Dessa möjligheter kan lätt bli kritiska att vara med på i och med att generativ AI är tillgänglig för alla organisationer och därmed även konkurrenter. En produktivitetsökning på 30% i en yrkestjänstebransch där 50-70% av kostnaderna är personalkostnader kan medföra ett enormt lyft för företag som lyckas. Samtidigt är detta en stor risk för konkurrenter som inte hunnit med.

Möjligheterna är många för dem som ger sig in i spelet

Produktivitetsökning är en effektiv och brutal kraft för ändring. Det finns redan nu företag som funderar på hur den ökade produktiviteten kunde omsättas i värde mellan ägare och medarbetare, i korthet mellan att göra bättre resultat eller övergå till kortare arbetstid. Möjligheterna är många för dem som ger sig in i spelet och experimenterar sig fram.

Förändringen på systemnivå är ofta den långsammaste, men mest omfattande. Med system kan vi här tänka oss ett pussel av värdeskapande bitar som tillsammans bidrar till att slutligt kundvärde skapas. Ett mönster som återkommer inom digital teknologi är att värdeskapande bitar tenderar att automatiseras och därmed gå över från tjänster till produkter. Detta betyder i praktiken att företag köper in värdet i stället för att skapa det själva.

Generativ AI expanderar detta mönster till många yrkestjänster som baserar sig på tankearbete. Ett första steg kan vara att företag organiserar om funktionerna för att dra nytta av generativ AI, men en del arbete kan ersättas av specialiserade aktörer som erbjuder motsvarande värde i form av managed services istället. Det handlar om vem som är bäst på att utnyttja den nya teknologin för att skapa värde.

Den fundamentala poängen är att produkter är skalbara där yrkestjänster inte är det. Då en produkt kan leverera motsvarande kvalitetsnivå med i praktiken oändlig skala; då är det omöjligt att konkurrera med samma värdeerbjudande. Detta kan leda till att hela branscher förändras eller försvinner i sin nuvarande form.

Tjänster som görs helt och hållet med AI

Det finns redan nu bolag som erbjuder "tjänster" som traditionellt producerats av experter men som nu görs helt och hållet med AI. Kunden ser inte skillnaden. Det kan vara tufft att med mänskliga tjänster konkurrera med detta framöver. Även här lönar det sig att tänka på möjligheterna i att dra nytta av dessa nya förmågor istället för att ersättas av dem.

Vi har sett motsvarande vågor av omställningar och produktivitetsökningar ända sedan den industriella revolutionen började för 250 år sedan. Både ångmaskinen och senare elektrifieringen var teknologidrivna omställningar som krävde mycket kapital och skala (som kvantberäkning idag), men som med tiden ändrade individens arbete väldigt mycket.

Det speciellt den här gången är som sagt att generativ AI på sätt och vis börjar med individen. Det har i sig en demokratiserande effekt på själva omställningen där medarbetare, organisationer, och hela system formar framtiden tillsammans.

Av: Olof Hoverfält, strategi och affärsdesign på Reaktor