Vad betyder HR – en guide till begreppet
PUBLICERAD 14/5/2023
Lästid ca 2 min

Vad betyder HR – en guide till begreppet

Vad betyder HR, eller Human Resources, och varför är det en central del av varje företag? För dig som är ny för HR kan det vara svårt att överblicka vad begreppet betyder och vad rollen som HR egentligen innebär. Här hittar du mer om HR i dagens arbetsliv.

Vad är HR?

HR, eller Human Resources, syftar till hanteringen av personalfrågor inom en organisation. Det vill säga de strategier, processer och metoder som är utformade för att rekrytera, utveckla, belöna och behålla talanger inom företaget. HR-avdelningen fungerar som en länk och ett stöd för arbetsgivare och anställda och har som ansvar att främja en hälsosam arbetsmiljö.

HRs viktigaste funktioner

HR har flera centrala funktioner som är avgörande för att upprätthålla en effektiv och framgångsrik arbetsplats. Här är några av de viktigaste som kan vara bra att ha koll på när du vill veta vad HR betyder.

1. Rekrytering och urval

HR ansvarar för rekrytering – det vill säga att attrahera, hitta och anställa lämpliga kandidater för olika befattningar inom företaget. Till exempel genom att skapa jobbannonser, genomföra intervjuer, göra bakgrundskontroller och utföra tester för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats.

2. Personalutveckling

HR stöder personalens utveckling genom att erbjuda träninge, utbildning och mentorskap som höjer kompetensen inom verksamheten och ger karriärmöjligheter för de anställda. HR ansvarar också för att utföroma och genomföra utvecklingsprogram och bedömningar.

3. Vad är personaladministration inom HR

HR hanterar administrativa uppgifter som löner, förmåner, dokumentation och hantering av avtal. Som HR ser du också till att företaget följer arbetslagstiftningen och regler inom anställningsområdet.

4. Arbetsmiljö och personalrelationer

HR spelar en viktig roll när det gäller att skapa en hälsosam arbetsmiljö och främja positiva personalrelationer. Som HR har du varierande arbetsuppgifter som innefattar arbetsmiljö, som att hantera konflikter, arbeta med personalpolitik och att främja ett gott samarbete och sammanhållning bland personalen.

Vad betyder HR för företaget?

HR har en strategisk betydelse för organisationens framgång. Genom att fokusera på personalens behov och välmående kan HR bidra till att förbättra produktiviteten, minska personalomsättningen och skapa en positiv företagskultur. När företag investerar i personalens trivsel bidrar det till i sin tur till att attrahera och behålla högkvalificerade medarbetare. Därför är det viktigt att du som HR hjälper till att förutse och hantera förändringar i organisationen, till exempel vid omstruktureringar eller expansion, vilket säkerställer en smidig övergång för alla.

Mångfaldhetsarbete

Vad betyder då HR när det gälelr att främja en inkluderande och mångfaldig arbetsplats? Genom rättvisa rekryteringsprocesser tar du fram policys och program för att främja jämlikhet och inkludering så att alla medarbetare känner sig välkomna och värderade.

Arbetar nära ledningen

Gnom att arbeta nära företagsledningen kan HR vara med och forma framtiden för företaget. Som expert på organisationens personalbehov identifierar du rätt kompetens och bidrar till att företaget har de medarbetare de behöver för att uppnå sina mål. En stark HR-funktion är alltså avgörande för att kunna skapa ett framgångsrikt företag.

Här hittar du mer om vad HR betyder ur ett hållbarhetsperspektiv