Vad gör egentligen en HR?
PUBLICERAD 19/6/2023
Lästid ca 2 min

Vad gör egentligen en HR?

I organisationer finns en avdelning som kallas HR – men vad innebär egentligen rollen? Är du ny på ämnet kan det vara svårt att förstå exakt allt som en HR-avdelning sysslar med, men i korthet ser HR till att arbetsplatsen fungerar smidigt och att medarbetarna trivs – och hanterar även personalfrågor och främjar en hälsosam arbetsmiljö. Här tittar vi närmare på vad HR egentligen gör och vilka ansvarsområden de har.

Rekrytering och urval

I små företag är HR ofta en person, men i större organisationer kan det vara en hel avdelning. En av de viktigaste uppgifterna HR har är att hantera rekryteringsprocessen. Det innebär bland annat att HR ansvarar för att identifiera personalbehov, skapa jobbannonser, sätta upp intervjuer och utvärdera kandidater. HR-avdelningen ser också till att genomföra bakgrundskontroller och referenstagning för att säkerställa att man anställer kompetenta och pålitliga medarbetare.

Personaladministration och kontrakt

Som HR hanterar du också den administrativa sidan av personalhantering. Det kan till exempel innebära att upprätta anställningskontrakt, uppdatera personalregister, hantera löneprocesser, administrera förmåner och följa upp arbetsrelaterade dokument, som arbetsintyg och semesteransökningar. Rollen innebär alltså oftast en hel del administrativt arbete. HR är helt enkelt en central punkt när det gäller personalinformation och frågor som säkerställer att allt går till enligt aktuella arbetsrättslagar och interna policys.

Personal- och kompetensutveckling

HR ansvarar för att främja personalutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling i organisationen. Det kan vara att identifiera behov av utbildningar, organisera interna eller externa kurser och workshops eller på andra sätt stödja medarbetare i sin utveckling. Hr bidrar till engagerade kollegor och en kunnig företagskultur.

Arbetsmiljö och välbefinnande

En HR-person eller HR-avdelning är också i högsta grad involverad i att skapa en hälsosam arbetsmiljö främjar personalens välbefinnande och trivsel. Som HR implementerar du policys och riktlinjer som främjar jämställdhet, mångfald och inkludering på din arbetsplats. Du hanterar också medarbetarundersökningar, som mäter trivsel eller annat, och arbetar med att identifiera konflikter och problem och föreslå lösningar.

HR (eller Human Resources) är alltså en central del av företagskulturen och spelar en viktig roll för att säkerställa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Man kan helt enkelt säga att som HR är du en bidragande orsak till företagets framgång. En engagerad HR-avdelning kan också fungera som en länk mellan företagsledningen och medarbetarna. Du agerar rådgivare och stöd för både chefer och anställda och hjälper till att nå företagets övergripande mål och vision.

Här är några nyckeluppgifter som en HR ansvarar för:

  • Rekrytering och urval av personal
  • Personaladministration och kontraktshantering
  • Personalutveckling och kompetens
  • Arbetsmiljö, trivsel och välbefinnande
  • Utformning och genomförande av policys och riktlinjer
  • Hantering av personalrelaterade frågor och konflikter
  • Utveckling av strategier som främjar medarbetarnas engagemang

Här kan du läsa mer om HR och att välja den bästa utbildningen för dig