Vad står HR för – och vad innehåller arbetsdagen?
PUBLICERAD 19/5/2023
Lästid ca 2 min

Vad står HR för – och vad innehåller arbetsdagen?

Många vet kanske vad HR står för och att det är en förkortning av Human Resources, men är du ny för begreppet kanske du undrar vad någon inom HR gör på dagarna. Det är inte helt lätt att svara på, eftersom HR numera är ett väldigt brett begrepp och en nyckelposition inom de flesta företag. HR-avdelningen är idag en viktig del av varje företag för att organisationen ska kunna nå sina mål och visioner.

Vad gör någon inom HR?

Innan vi rent konkret går in på vad HR står för behöver vi undersöka vilka olika delar HR arbetar med. För inte så länge sedan kallades HR-avdelningen helt enkelt för personalavdelning, men idag innefattar HR mycket mer än så. HR är ansvarig för HR-processer inom företaget, bland annat inom rekrytering och urval, personalutveckling, administration, löner, pensioner, arbetsrätt, personrelationer och kompetensutveckling. Förr dig som är intresserad av HR som yrke finns många möjligheter att specialisera dig. Konkret handlar HR-yrket alltså om att göra allt från att administrera rekryteringar och skapa onboardingsprocesser till att ta strategiska beslut för att föra verksamheten framåt.

Den viktiga mångfalden

HR är också ansvarig för arbetsmiljöarbetet på företaget. Det betyder att se till att allt ifrån trivsel till säkerhet fungerar, men också inkludering, mångfald och jämlikhet. Det är HRs ansvar att alla medarbetare ska känna sig välkomna på arbetsplatsen och inkluderade i samhörigheten. Det görs främst genom rättvisa rekryteringsprocesser och ett kontinuerligt och strategiskt mångfaldhetsarbete.

Hur blir man HR?

Nu när du vet vad HR står för kanske du är nyfiken på att själv arbeta inom HR. Om du är intresserad av människor, är lyhörd och flexibel, samtidigt som du tycker att processer och strategiska metoder är intressanta, kan HR vara något för dig. Det första steget är då att utbilda dig och läsa en HR-utbildning som brukar innehålla ämnen som beteendevetenskap, arbetsrätt, psykologi, sociologi och pedagogik. HR-utbildningar går att läsa på distans eller på plats och ger dig en bra grund till att kunna bli framgångsrik i din roll.

Olika roller inom HR

På stora företag kan HR ofta vara en hel avdelning med HR-specialister, HR-administratörer, HR-ansvariga med mera. Mindre och mellanstora företag har ibland endast en person som gör det mesta av HR-arbetet. Därför är det viktigt att välja både vilken storlek på företag du vill jobba inom och vilken bransch, eftersom arbetsuppgifterna kan variera utifrån de faktorerna.

Vad står HR för – enligt Arbetsmiljöverket?

Så här förklarar Arbetsmiljöverket HR:
”HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor.”

Här kan du läsa mer om vad HR står för och hur du utbildar dig inom HR.