Starta karriären som HR-specialist med en utbildning
PUBLICERAD 3/5/2023
Lästid ca 2 min

Starta karriären som HR-specialist med en utbildning

Är du intresserad av personalfrågor och vill gå en utbildning till HR-specialist? Då finns det flera olika vägar att gå. Kanske har du tidigare tagit kurser inom företagsekonomi, kanske har du läst någon annan inriktning som innefattar organisation och ledarskap – men oavsett ger en utbildning dig möjligheten att få arbeta med de frågor inom HR som du är särskilt intresserad av.

Skillnaden mellan HR-administratör och HR-specialist

Den största skillnaden är att en HR-specialist är en yrkestitel som arbetar mer strategiskt på vissa specifika områden inom HR. Att arbeta med personalens välmående och att skapa en bra arbetsmiljö är extra efterfrågat på dagens arbetsmarknad. Kurser till HR-specialist innehåller ofta ämnen som pedagogik, psykologi, beteendevetenskap och arbetslivsvetenskap som hjälper dig få en specialiserad förståelse för strategiska personalfrågor.

Vad gör en HR-specialist?

En HR-specialist arbetar med specifika HR-frågor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av utbildning du har, vilket bolag du arbetar på, vilken bransch du är inom och storleken på organisationen. Som HR-specialist är din uppgift att bedöma och utveckla kompetens och du har ofta en nyckelroll när det gäller att stötta ledningen i olika frågor som rör medarbetarna. En arbetsdag kan alltså innehålla allt från att utbilda kollegor och chefer, utföra analys och kartlägga rekryteringsbehov, hitta nya talanger, utveckla verktyg för kommunikation på arbetsplatsen, utveckla er Employer branding, hantera konflikter och uppdatera dig om lagar inom arbetsrätt. Du väljer själv om du vill vara anställd på ett företag, eller vara konsult och din egen chef. Du kan också ta uppdrag via en rekryteringsbyrå och få interimuppdrag där du täcker upp vid vakanser. Oavsett är du arbetsgivarens representant när det gäller HR-frågor och en viktig del av organisationen.

Utbilda dig till HR-specialist

HR-specialister är idag ett väldigt eftertraktat yrke på arbetsmarknaden och en utbildning till kan vara ett bra sätt att ta sin karriär inom HR vidare. Då får du alla kunskaper du behöver för att jobba strategiskt med personalfrågor och specialisera dig inom de ämnen du har ett intresse för. Välj kurser antingen på distans eller på plats för att lära dig nya färdigheter. Exakt vilken utbildning som leder till jobb är svårt att svara på, men det finns en mängd olika kurser både hos privata aktörer, och även på högskolor och universitet. De flesta HR-specialister har en högskoleutbildning i botten, men det finns flera vägar att gå. Ofta kräver utbildningen till HR-specialist att du har någon form av arbetslivserfarenhet innan du börjar studera. Det kan också finnas behörighetskrav som till exempel att du ska ha läst till HR-koordinator tidigare eller har tagit andra kurser inom HR innan.

Vill du veta mer? Kika in i den här artikeln om olika typer av utbildningar för dig som vill bli HR-specialist.