Vilka roller finns inom HR?
PUBLICERAD 13/10/2023
Lästid ca 2 min

Vilka roller finns inom HR?

Inom HR-yrket finns det många roller som alla har en viktig funktion för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö i organisationen. Genom att förstå vad de olika rollerna innebär hjälper dig hitta din framtida plats.. Här är några nyckelroller inom HR och vad de innebär.

HR-generalist – mångfaldsmästaren

HR-generalisten är bra på många olika saker. Den profesionella rollen innebär ett brett spektrum av uppgifter, inklusive rekrytering, utbildning, företagskultur och relationer. Generalisten är kärnan i HR-avdelningen och ofta den som har den första kontaktpunkten med medarbetare kring olika frågor redan vid onboardingen. HR-generalisten jobbar också med mångfald och inkludering.

Rekryteraren – hittar rätt personer

En HR-roll som också innebär att du är den som rekryterar i företaget fokuserar på att hitta och attrahera de mest kvalificerade individerna till organisationen. Det kan handla om allt från arbetsbeskrivningar till att leda intervjuer. Rekryteraren är också ansvarig för att se till att företaget bygger en talangfull och diversifierad arbetsstyrka, men också att utveckla rekryteringsprocesserna så att de blir så framgångsrika som möjligt.

Utvecklingsspecialisten – utvecklar ledare och personal

En utbildnings- eller utvecklingsspecialist tar hand om kompetensutvecklingen på företaget och är därför inriktad på att främja kunskap och färdigheter. Genom att skapa och genomföra utbildningsprogram hjälper den här typen av specialister till att bygga en komplett och engagerad arbetsstyrka, som hela tiden är uppdaterade med de verktyg de behöver. Utvecklingsspecialisten formar framtidens ledare och främjar fortsatt utveckling.

HR-analytikern – med data som drivkraft

I vår digitala värld har HR-analytikern fått en allt viktigare roll. Den här typen av specialist använder data och analyser för att informera strategiska HR-beslut. Det kan handla om allt från att utvärdera anställdas prestationer till att förutse framtida arbetskraftsbehov. Oavsett har HR-analytikern en alltmer central roll när det gäller att omvandla HR från en reaktiv till en proaktiv funktion.

Experten på företagskultur

Att bygga en positiv och engagerande företagskultur är viktigt för att företag ska kunna behålla och motivera anställda. Den här personen behöver arbeta med att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig värderade och inspirerade. Att utforma och genomföra initiativ främjar samarbete och trivsel och är avgörande för att skapa en arbetsplats där medarbetarna kan blomstra.

Alla i samma HR-person?

Vilka roller HR-avdelningen har beror givetvis på storleken på den – och på företaget. Ibland sköts alla de här rollerna av samma person, men större företag har ofta specialister som jobbar inom olika områden. Vad passar dig?

Vill du läsa mer om roller inom HR? Kika in här för att se vilken roll som passar dig

Källa: Saco, Framtid.se