Hur kommer AI att förändra HR-arbetet?
PUBLICERAD 20/2/2024
Lästid ca 3 min

Hur kommer AI att förändra HR-arbetet?

Stora förändringar sker och snart kommer AI användas på de flesta områden inom HR. AI har potentialen att revolutionera i princip alla HR-processer och skapa en mer effektiv och strategisk personalhantering. Men på vilka sätt, och inom vilka områden kommer AI göra störst nytta?

Sara Breman, som både är kursledare, HR-konsult och AI-fantast tror att samtliga områden inom HR kommer kunna effektiviseras med hjälpa av AI, och att rekrytering är det område som kommer att påverkas mest.

Genom att integrera AI i HR-processer kan din organisation förbättra noggrannheten, snabbheten och den strategiska inriktningen i aktiviteter kring personalhantering vilket i många fall leder till en mer framgångsrik och hållbar arbetsplats.

– AI kommer snart att användas inom alla delar inom HR och även i de verktyg vi använder, som vid skapandet av policydokument, annonser, eller vid sammanfattning av rapporter och dataanalyser, berättar Sara Breman. Hon fortsätter:

– Detta kommer kräva beteendeförändringar både hos oss som arbetar med HR, som måste lära oss verktygen och att använda dem, och hos medarbetarna som också behöver ställa om till att arbeta med AI.

Om man jobbar på en HR-avdelning och tänker vad ska vi med AI till här? Vi klarar oss bra som det är. Vilka delar ska man börja integrera AI i då skulle du säga då?

– Det är tråkigt att säga alla, men jag tror verkligen att AI kommer revolutionera hela vårt sätt att jobba under hela medarbetarresan. Från hur vi jobbar med AI när vi attraherar, rekryterar och onboardar, men också när en medarbetare ska sluta så tror jag att AI kommer vara en jättestor del av processen.

– Och får jag utmana så tror jag att rekrytering är det område som totalt kommer att göras om, redan på kort sikt.

På vilket sätt då?

– Jag tror att man kommer att jobba ännu mer i AI-genererande flöden där man kanske inte ens träffar en människa förrän kandidaten själv bokar en intervju. Därför tror jag att rekryterarna är de som verkligen behöver förstå hur AI kan addera värde. Men AI är för alla – inte bara rekryterare.

Vill du ligga i framkant inom HR och effektivisera ditt arbete? Då är detta en utbildningsdag du ska se till att vara med på!

Kunskapsgruppens kurs ”AI & HR” med Sara Breman får du insikt i grunderna inom AI, praktisk tillämpning inom HR och vikten av att förstå utmaningar och fallgropar med AI. Du kommer få ett historiskt perspektiv, förstå de etiska övervägningarna och metoder för att kunna förstå hur och var AI skapar värde för era HR-processer. Vi kommer även utforska praktiska verktyg som du kan börja använda direkt.


Vilka är Kunskapsgruppen?

Målet när vi startade Kunskapsgruppen var att göra utbildningar i toppklass till sådana som är som oss: vetgiriga – men inte fullärda. Vi vill göra det enkelt att på kort tid ta stora steg i sin utveckling. Och det verkar som vi har träffat rätt.

Under de här åren har vi fått en fantastisk respons av våra deltagare. 98 % har gett oss 4 eller 5 i betyg i helhetsintryck, och vårt snittbetyg är 4,64.

Till oss kommer personer som tar sitt jobb på allvar och vill investera i sig själva genom ökad kunskap inom sina respektive behovsområden – varmt välkommen du också!