Stärk konkurrenskraften med kompetensutveckling
PUBLICERAD 8/2/2024
Lästid ca 2 min

Stärk konkurrenskraften med kompetensutveckling

Med rätt kunskap kan anställda växa och stärka företagen de jobbar på. En kunskapsintensiv arbetsmarknad ställer höga krav på både arbetsgivare och arbetstagare. I takt med att utvecklingen går allt fortare, ökar kraven på kontinuerlig personalutbildning.

Enligt PwC:s årliga VD-undersökning ökar behovet av omställning och det medför ett stort fokus på investeringar i kompetensutveckling. Dessutom visar undersökningen att företagsledare vill förkorta tiden för operationellt arbete och öka tiden för utveckling av verksamheten. Det senare görs i princip alltid i projektform för att hantera den osäkerhet som finns i allt utvecklingsarbete.

Att arbeta i projekt

Projekt som arbetsform har funnits sedan slutet på 1800-talet och slog igenom stort i Sverige under 1960-talet. Att organisera tidsbegränsade insatser är ett beprövat och effektivt sätt att nå uppsatta mål inom en organisation.

För att få ett motiverat och fungerande team är det viktigt att inte bara prata om vad man ska leverera, utan även diskutera vad det ska användas till och hur man samarbetar. Kommunikation är A och O.

Utbildning gör alla till vinnare

Många företag är ute efter ett färdigt verktyg som ska lösa deras problem, men där går de bet. Verksamhetsutveckling handlar i grund och botten om att människor måste ändra sina beteenden. Därför är det viktigt att man utbildar sin personal.

Enligt den senaste effektutvärderingen från Wenell Management anger drygt nio av tio personer att, förutom personlig nytta, har även organisationen de arbetar för haft nytta av deras nya kunskaper. Dessa resultat går hand i hand med de som återfinns i en rapport från SCB1, som beskriver att personer som deltagit i kompetensutveckling presterar bättre på sina arbeten, får nya arbetsuppgifter, högre lön och i viss mån befordras.

Kompetensbrist kostar

En fråga som många chefer borde ställa sig är hur stora kostnader de har som ett direkt resultat av kompetensbrist. Vad kostar det att ha en medarbetare som inte har rätt kompetens? Bortsett från uppenbara ekonomiska vinster, så bidrar utbildning även till trygga och effektiva medarbetare. Dessa pratar också gott om sin arbetsplats och är en tillgång för verksamheten på fler sätt än ett. I det långa loppet stärker detta alla företags konkurrenskraft.


Om Wenell

Wenell Management AB bildades 1967 och är ett av Nordens ledande konsult- och utbildningsföretag med fokus på Projekt och Ledarskap. Med fokus på människors och organisationers lärande hjälper de sina kunder att nå framgång. genom att erbjuda kunskap, färdighet och trygghet. Sedan starten har företaget arbetat med projekt i diverse miljöer, vilket utgör kärnan i deras kunskapsbas. De fokuserar de på enkelhet och tillämpbarhet, samtidigt som de anpassar sina tjänster för att skapa mervärde för både organisationer och individer.

Läs mer om Wenell här »