4 tips för att bli en bättre ledare
PUBLICERAD 15/11/2022
Lästid ca 2 min

4 tips för att bli en bättre ledare

Genom att hela tiden sträva efter att bli en bättre ledare kan du förbättra förutsättningarna för både dig, ditt team och hela organisationen. Här är 4 sätt att leda på ett sätt som kan hjälpa dig att skapa stöttning, gemenskap, motivation och en positiv företagskultur.

1. Använd retoriken

Som chef och ledare är det inte alltid bara vad du säger som är viktigt, utan också hur du säger det. Här spelar retoriken stor roll. Kommunikation är ditt bästa verktyg och hjälper dig skapa förståelse för era mål och visioner – och med rätt retorik kommunicerar du närvaro, tillgänglighet och empati. Vill du bli en bättre ledare kan det vara bra att titta på hur du och andra ledare i din organisation kommunicerar med medarbetarna och ta hjälp och kompetensutveckla inom de områden som behövs. 

2. Motivera baserat på drivkrafter

För att bli en bättre ledare behöver du bland annat skapa en bra arbetsmiljö. En del av det jobbet är att få medarbetarna att känna sig engagerade i sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Men drivkrafterna hos kollegorna kan variera. Vissa drivs av att få möjlighet att utvecklas, vissa av prestation och utmaningar, andra av makt och några av samhörighet. Här är det som ledare viktigt att ta reda på vad som driver just din personal på individnivå. Berömmer du till exempel en medarbetare offentligt när de drivs av drivkraften gemenskap, kan det uppfattas som negativt. Du har då fått kollegan att sticka ut från gruppen, när de egentligen drivs av att passa in och höra till. Medan en annan kollega som drivs av prestation skulle uppfatta berömmet mycket positivt. Därför gäller det att veta var du stötta med rätt sorts belöningar som får dina medarbetare att bli engagerade. 

3. Regelbunden positiv feedback

Genom positiv förstärkning skapar du motivation och engagemang. Det är också ett sätt att visa medarbetaren att du ser och uppskattar deras arbete. Positiv feedback kan uppmuntras både mellan chef och medarbetare och mellan kollegor, för att hjälpa till att förstärka en god och stöttande företagskultur. Ta ett avstämningsmöte med medarbetarna regelbundet och låt dem komma med positiv och konstruktiv feedback till varandra. Se till att feedbacken är konkret och handlar om arbetsuppgifter, mål ni satt upp och beteende på arbetsplatsen – inget annat. Glöm inte heller bort att du som chef också behöver feedback och uppmuntran ibland. 

4. Använd 7:1 regeln

Ibland kan det vara lätt att som chef gå in och bara kommentera på det som behöver förbättras. Negativ feedback är också viktig, så länge den är konkret och rättvis, men vi människor är mycket mer känsliga för kritik än för beröm. Därför brukar man säga att 7:1-regeln gäller – ge positiv feedback 7 gånger, innan du kommer med 1 negativ. Då lär sig medarbetarna att kunna ta emot den på ett bra sätt. 

 

Källa: Unionen, Lunds universitet