Agilt arbetssätt inom HR – hur gynnar det er organisation?
PUBLICERAD 28/3/2023
Lästid ca 2 min

Agilt arbetssätt inom HR – hur gynnar det er organisation?

Ett agilt arbetssätt har blivit allt vanligare för att kunna möta dagens snabba förändringar och krav. Genom att införa agila metoder kan du effektivisera ditt arbete och skapa en mer flexibel arbetsmiljö för ditt företag och era anställda.

Vad är agilt arbetssätt inom HR?

Ett Agilt arbetssätt är kort sagt en metod som bygger på att snabbt kunna anpassa sig till förändringar som sker – något som blivit viktigare och viktigare den senaste tiden. Ett snabbföränderligt arbetsklimat, som bland annat inneburit att vi börjat jobba mer digitalt och ställt om till distansarbete, har gjort att många företag förstått vikten av att arbeta agilt och kunna anpassa sig efter omvärlden. Inom HR innebär det till exempel att kunna leverera resultat snabbt och att ständigt utvärdera längs vägen. Genom att arbeta agilt kan HR-avdelningen hjälpa organisationen anpassa sig till de nya krav och förändringar som hela tiden sker på arbetsmarknaden och i organisationen.

Hur kan ett agilt arbetssätt gynna företaget?

Att ha en HR-avdelning som arbetar agilt kan ge förbättrad kommunikation mellan olika avdelningar. Regelbundna möten och feedbacksamtal säkerställer att alla hela tiden är uppdaterade och att arbetet rör sig framåt i rätt takt. Det kan också öka motivationen och engagemanget bland medarbetarna.

Utmaningar med ett agilt arbetssätt

En av utmaningarna med ett agilt arbetssätt på HR-avdelningen är att hitta rätt personer med rätt kompetenser. Det kan också behövas en förändring av hela företagskulturen inom organisationen för att säkerställa att den är snabbrörlig. Balansen mellan att arbeta snabbt och att göra noggranna och välgrundade beslut är en annan vanlig utmaning. Det kan vara frestande att ta besluten utan att noga överväga alla faktorer, därför är en struktur för beslutsfattande extra viktigt i en agil organisation.

Agilt på rätt sätt

Ett agilt arbetssätt skapar, rätt använt, ett företag som snabbt kan anpassa sig till förändringar. Genom att arbeta agilt kan HR-avdelningen effektivisera sitt arbete och vara förberedd på förändringar. Med agila arbetsprocesser som mål ökar även engagemanget och lojaliteten hos medarbetarna. Mindre projektgrupper, täta avstämningar och korta projektleveranser ser till att ni som team agerar efter era mål.

Ett agilt arbetssätt skapar:

Snabb anpassning till förändringar
Med ett agilt arbetssätt hjälper HR organisationen att snabbt anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden.

Ökad effektivitet
Mindre team och korta deadlines kan leda till ökad produktivitet.

Ökad transparens och kommunikation
Regelbundna möten och feedbacksamtal skapar bättre förståelse mellan avdelningarna.

Förbättrad kundnöjdhet
Ett agilt arbetssätt hjälper din organisation att leverera bättre och ökar därmed kundnöjdheten och företagets konkurrenskraft.

Här hittar du mer om agilt arbetssätt inom HR och andra modeord inom HR just nu