Bygg framgång genom att sätta det gemensamma uppdraget i centrum
Foto: Pär Pettersson och Ulf Ericsson
PUBLICERAD 14/9/2023
Lästid ca 2 min
Intervju- boktips

Bygg framgång genom att sätta det gemensamma uppdraget i centrum

Forskarna Pär Pettersson och Ulf Ericsson presenterar nya insikter om ledarskap i boken Verksamhetsskap. Här hamnar istället uppdraget och arbetsgruppen i fokus.

Vad är bakgrunden till boken?

Boken kan ses som en reaktion mot all den forskning som finns om ledarskap och medarbetarskap där fokus ligger på roller, organisation och hierarkier. Det blir tokigt om vi hela tiden blundar för verksamhetens behov och bara ägnar oss åt att utveckla de olika rollerna.

Vi ville därför sätta det gemensamma uppdraget i centrum. Med begreppet verksamhetsskap får vi ett fokus på det vardagliga uppdraget som handlar om att få jobbet gjort på bästa sätt.


Tillsammans konstruerar vi en gemensam bild där alla får tillhöra, bidra och bli bekräftade.


Vad är det viktigaste budskapet med boken?

Vi har ett väldigt traditionellt sätt att organisera oss på utifrån roller. Jag är chef och du är medarbetare. Om vi fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och helt andra möjligheter att i vardagen kalibrera oss utifrån det vi ska åstadkomma i vårt arbete.

Tillsammans konstruerar vi då en gemensam bild där alla får tillhöra, bidra och bli bekräftade. Det här ger oss en mening med vårt arbete och en känsla av att vara betydelsefulla.

Varför är det så viktigt idag att företag ifrågasätter ledarskapet?

Det bygger på en semantisk idé. När vi hör ett ord skapas en mental bild och ordet ledarskap sätter fokus på en specifik roll eller individ. I en organisation där chefen är ensam hjälte blir det en enorm belastning på den enskilda personen. Poängen är att ändra det perspektivet.

När vi ändrar det från rollen till uppdraget då händer också något i våra tankar och hur vi gör saker genom att gruppen tillsammans äger och tar ansvaret för uppdraget.

Om du som företag ska börja se saker ur ett annat perspektiv, vad är det första steget?

Vår rekommendation är att börja med en dialog om uppdraget. Om hur man själv ser på det och hur man tror att andra i verksamheten tolkar det. Då brukar det växa fram olika bilder av det uppdrag gruppen har.

Ur det bildbytet växer det sedan fram en ny och gemensam bild av det som ska göras. Men det här med dialog är inte enkelt. Det förutsätter en förmåga att kunna lyssna och sätta den egna insatsen i ett socialt sammanhang och större perspektiv. Det kan kräva både lite träning och att det finns bra arenor för samtalen.

Berätta lite om er själva

Vi är båda forskare inom området arbetslivsvetenskap och verksamma vid Högskolan Kristianstad. Vi har jobbat med frågorna om organisation och ledarskap under några decennier i både privat och offentlig sektor.

Pär är också pappa till Agerus-metoden som hjälper organisationer att bygga hållbara prestationskulturer. Han har dessutom använt sin forskning som psykologisk coach och parhäst till Pär Mårts i de hockeylag han tränade. Tillsammans tog de sina lag till både SM- och VM-guld.

Av: Annika Hegardt