Därför släpps HR inte in i de högsta beslutsrummen
Foto: Maria Duni
PUBLICERAD 27/6/2023
Lästid ca 2 min

Därför släpps HR inte in i de högsta beslutsrummen

I svåra tider spelar HR-avdelningarna en avgörande roll för att stötta sina organisationer och deras förmåga. Samtidigt släpps de inte in i de högsta beslutsrummen. Ny forskning visar en bristande förståelse och samverkan mellan HR och ledning.

Undersökningen visar på skillnader mellan HR-chefer och högsta företagsledningen när det gäller de viktigaste HR-utmaningarna.

  • På första plats rankar HR-cheferna hög personalomsättning (86%)
  • Cheferna på ledningsgruppsnivå rankar förväntningar på löneökningar högst (80%).
  • På andra plats rankar HR-cheferna svårigheter att rekrytera rätt kompetens (85%)
  • Högsta ledningen väljer låg produktivitet (77%)

Maria Duni, Nordenchef på Personio säger:

Den högsta ledningen är bekymrad över organisationens kostnader och produktivitet. Samtidigt vet vi att både hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera har en direkt inverkan på företagens kostnader och produktionsförmåga. Datan visar på en frikoppling mellan ledningsgrupper och HR-chefer, vilket är ett problem.

Utöver skillnader i synen på de stora personalutmaningarna finns det en bristande tilltro till HR-avdelningens förmåga att bidra strategiskt till verksamheten. En av fyra högre chefer anser att HR-teamen inte förstår och anpassar sig till organisationens affärsmål. Endast två av tre HR-chefer säger att de tillåts påverka kritiska affärsbeslut, utöver de som rör personalfrågor.

Vi behöver ledningsgrupper och HR-avdelningar som arbetar tillsammans

I dagens moderna organisationer räcker inte detta. Vi behöver ledningsgrupper och HR-avdelningar som arbetar tillsammans på en helt annan nivå och förstår varandra bättre för att deras organisationer ska kunna utvecklas framgångsrikt, bli mer produktiva och hållbara. Det finns konkreta åtgärder som HR och högsta ledningen kan och bör vidta för att få en bättre kontakt.

  • En är att HR-teamen fokuserar mer på att proaktivt ge råd om personalstrategier i förhållande till affärsfrågor.
  • En annan lösning är att använda HR-automatisering för att frigöra HR-teamen från administrativa uppgifter. Faktum är att 86 procent av de svenska HR-cheferna säger att AI och automatisering har stor potential att frigöra tid så att HR kan arbeta mer strategiskt.
  • Sist men inte minst finns en sak som alla chefer på ledningsgruppsnivå kan göra, nämligen att låta HR inkluderas i de ordinarie ledningsgruppsmötena, så att de kan lära sig av, observera och samarbeta med resten av teamet, samt tillföra sitt perspektiv på verksamheten. På så sätt får cheferna bättre insikt i de strategiska värden som HR kan bidra med.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Personio av Censuswide, med fältarbete mellan den 28 mars och den 4 april 2023. Undersökningen omfattade 250 högre chefer på ledningsgruppsnivå och 500 HR-chefer i svenska företag och offentliga organisationer med 10-2 000 anställda.