Fem tecken på obalans i er företagskultur
PUBLICERAD 1/12/2022
Lästid ca 2 min

Fem tecken på obalans i er företagskultur

Finns det särskilda signaler att hålla utkik efter för att förstå om företagskulturen inte är riktigt så framgångsrik som planerat? Absolut. I alla fall om man frågar Fons Trompenaars, författaren och personen bakom Trompenaars cultural dimensions model.

Inför Sympa TALK nyligen delade Fons med sig av fem viktiga signaler på en företagskultur i obalans – läs om dem här nedan, eller ladda ner denna guide om hur du stärker företagskulturen.

1. Problem med utbrändhet och motivation

Förmåner som pingisbord, extra fördelaktig föräldraledighet och årlig konferens i solen i all ära. Men det är inte vad som definierar och bygger upp er kultur – utan bara de yttersta lagren av den kulturplanen.
Fundera också över hur jobbannonserna utformas. Om de fokuserar på innovation, medan arbetskulturen präglas av en toppstyrd ledarstil där risktagande inte uppmuntras kommer det uppstå en missmatch mellan nyrekryteringarna och den kultur som redan är cementerad.

2. Organisationen är mångkulturell, men splittrad

Tillväxt innebär ofta även geografisk expansion. Men eftersom framgång i hemlandet inte är någon garanti för att lyckas internationellt är kultur- och lokalanpassning också en verklig utmaning för internationella företag.
Det kan också finnas stora skillnader inom organisationen. Vet ekonomiavdelningen hur man snackar "marknadsföring"? Är medarbetarna ofta osäkra på vad resten av företaget håller på med? Då finns det jobb att göra.

3. Värderingarna är osynliga i vardagen

De sanna värderingarna är ofta inte de glänsande orden i företagspresentationen utan de kollektiva beteenden som är så vanliga att ingen ens tänker på dem.
Vad värderar medarbetarna egentligen? Och vilka är normbärarna för att fastställa och agera utifrån era värderingar? Om ledningen ofta beter sig tvärtemot era värderingar kan de ha byggts upp på ett felaktigt sätt.

4. Medarbetarna saknar vad de behöver för att göra ett bra jobb

Tillväxtföretag behöver bygga stabilitet och upprepbara processer. Alltför mycket struktur kan dock minska innovationen och kreativiteten. Även om ledningens många planer är välmenande kan medarbetarna känna att de inte har tillräckligt med inflytande.
Om beslutsfattandet gör ledarskapet till en flaskhals är det troligt att medarbetarna saknar tydliga ansvarsområden och uppdrag som gör att de kan agera mer självständigt.

5. Det finns ett kulturdokument, men ingen vet vad det innehåller

Självbestämmande, kompetens och syfte brukar listas som de tre saker människor värdesätter mest i arbetslivet. Ändå byggs kulturkoden ofta upp isolerat av ett dedikerat team som ägnar månader åt att sammanställa den perfekta listan.
Kultur är något som ständigt utvecklas. En kulturkodex bör vara ett levande dokument som ständigt används och finslipas genom en öppen dialog mellan alla delar av verksamheten.

Söker du konkreta råd för hur ni kan jobba för att stärka er kultur? Då rekommenderar vi denna guide.