HR-tech: I en värld av guldgrävare sitter HR-avdelningarna på guldet
PUBLICERAD 6/11/2023
Lästid ca 2 min
Krönika

HR-tech: I en värld av guldgrävare sitter HR-avdelningarna på guldet

I den digitala tidsåldern har HR-tech blivit en central del av många företags resa mot effektivare personalhantering och ökad produktivitet. Det är som att vi har kastats in i ett digitalt ormspel där HR-tech är vår hjälte, men varje steg är fullt av utmaningar och faror.

Med HR-teknikens snabba utveckling har vi sett en rad aktörer som intar denna arena, och konkurrensen har aldrig varit större. Samtidigt har aldrig behovet av cybersäkerhet varit mer akut för HR-avdelningar som hanterar stora mängder känslig information.


Med denna nya värld av möjligheter kommer också utmaningar.


HR-tech erbjuder fantastiska möjligheter för att effektivisera och förbättra personalhantering, rekrytering och utveckling. Genom molnteknik, artificiell intelligens och avancerad dataanalys kan vi ta personalhantering till nya höjder. Men med denna nya värld av möjligheter kommer också utmaningar

En av de främsta utmaningarna är just säkerheten. HR-avdelningar är portvakter av företagens mest värdefulla tillgång - deras personal. Det är som att vi är i en värld av guldgrävare, och HR-avdelningarna har guldet. Denna data måste skyddas mot obehörig åtkomst och potentiella hot. Vi på Heartpace har som ett bevis på vårt engagemang för datasäkerhet valt att certifiera oss mot kvalitetssystemet ISO 27001. Men det är viktigt att detta är en branschövergripande insats. HR-avdelningar måste sätta säkerhet i första hand och arbeta med leverantörer som delar detta engagemang.


Det är nödvändigt att utföra noggranna
due diligence-undersökningar.


Att vi ser allt fler aktörer på HR-tech marknaden är ett tecken på den ökande betydelsen av området. Detta ökande antal aktörer ger företag fler alternativ, men det kräver också att HR-avdelningar är mer försiktiga än någonsin i sitt val av leverantörer.

Det är nödvändigt att utföra noggranna due diligence-undersökningar och säkerställa att din HR-tech-partner uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.

Sammanfattningsvis, HR-tech är som en nödvändig kompass i den moderna arbetsplatsens okända farvatten.

Men med den ökade användningen av teknik kommer ansvaret för säkerhet.

Cybersäkerhet får inte vara en eftertanke utan måste vara inbäddad i alla aspekter av HR-tech-implementeringen.

Så, omfamna HR-digitaliseringen, men gör det med medvetenhet om dess komplexitet och den guldgruva av data som HR-avdelningar sitter på.

Henrik Dannert, VD på Heartpace