Hur pigga är egentligen dina medarbetare?

Lästid : 2 min

Hur pigga är egentligen dina medarbetare?

Svenska medarbetare uppvisar flera tecken på stressymptom, vilket påverkar både sömn och koncentrationsförmåga. Detta framkommer via en ny medarbetarstudie som Zebrain, en digital plattform för medarbetarutveckling via coaching, har tagit fram.

Studien baseras på anonyma svar från användare som har skattat frågor rörande arbetsmiljö, hälsa och personlig utveckling mellan 0 och 100. Perioden sträckte sig under september 2021 till september 2022. På frågorna ”Jag sover gott och känner mig utsövd” och ”Jag kan koncentrera mig på det jag gör” är genomsnittet lågt, vilket är direkt kopplat till stressymptom.

Inte många med framtidsplaner

Utöver stressrelaterade symptom visar studien att väldigt få medarbetare har tydliga privata mål och förväntningar på vad de vill uppnå i sina liv på längre sikt. Viktigt att känna till gällande hur dina medarbetare mår privat är att ett meningsfullt privatliv ger bättre förutsättningar för ökad stresstålighet och hur personen fungerar även på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att hitta en bra balans mellan privatliv och arbetsliv.

Vad är lösningen?

Vad som skulle få just dina medarbetare att må bättre kan bara ni avgöra. Men visst är det effektivt att undersöka saken för att över huvud taget ta reda på hur medarbetarna mår, vad de behöver för att utvecklas och vad som eventuellt inte fungerar som det ska. Detta gäller både på arbetsplatsen och privat. Bara insikten att de kanske är stressade kan vara ett bra steg på vägen mot en mer välmående arbetsplats. Vidare kan ni genom en undersökning och mätning ta reda på outnyttjad potential och individens egen vilja till och agerande för förändring. Detta utifrån självinsikt, grundenergi, motivation och självledarskap. 

Coaching kan dessutom öka medarbetarnas egen insikt i varför de är stressade, deras outnyttjade potential och hur de kan arbeta för att förändra situationen. Viktigt är dock att hjälpen är på individnivå, eftersom alla fungerar olika. Så börja med att ställa dig själv frågan: Hur pigga är egentligen mina medarbetare?