Hur stressad blir du när chefen ringer?
PUBLICERAD 24/1/2023
Lästid ca 2 min

Hur stressad blir du när chefen ringer?

Som arbetsgivare har du ansvar för den psykosociala hälsan på arbetsplatsen, även när de anställda arbetar på distans. Men det är inte alla som uppskattar när chefen ringer hem för att kolla läget. Nu när det gått en tid sedan pandemin och vår syn på distansarbete har förändrats – men synen på chefens samtal är densamma.

I en undersökning gjord av forskare i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle undersöktes hur synen på distansarbete förändrats sedan pandemin. Ett antal djupintervjuer med ett trettiotal anställda och ett tjugotal arbetsledande mellanchefer vid högskolor och universitet visade att både chefer och medarbetare tycker det är svårt att diskutera frågor om den psykosociala hälsan i hemmamiljön.

Inte bara omtanke

Före pandemin blev de som arbetade hemma lika stressade när chefen ringde upp som vi blir idag. Det uppfattades inte bara som ett sätt att kolla läget eller att vara omtänksam, utan snarare som att chefen har ett kontrollbehov. Det här speglades också hos cheferna, som enligt underökningen tyckte det var svårt att ställa frågor om arbetsmiljön hemma till sina anställda – utan att det kändes som ett intrång i den privata sfären.

Nya strategier behövs

Före pandemin fanns inget direkt arbetsmiljöarbete för de som arbetade på distans, men det goda nyheten är att många företag har utvecklat sådana strategier. Den fysiska arbetsmiljön är dock fortfarande enklare att tala om och stämma av hur den fungerar än den sociala – och det psykiska måendet fortsätter vara en känslig fråga. Även om hemarbete numera är en regel snarare än en yrkesförmån – är det fortfarande svårt för chefer att få överblick över hur den psykosociala miljön fungerar på distans. Förvånande nog har alltså digitaliseringen inte gjort strategiarbetet enklare för framtiden, utan både chefer och medarbetare behöver fortfarande bli bättre på att tala om psykisk och social hälsa på arbetsplatsen – speciellt vid distansarbete.

Det här bör din sociala strategi för distansarbete inkludera:

- Kommunikation, samarbete och umgänge
- Lyhört ledarskap
- Samarbete kring utmaningar
- personliga samtal
- Enkla verktyg
- Förebyggande hälsoinsatser

Källa: Modern Psykologi