Konsten att genomföra strategiförändringar - och få medarbetarna att anamma nya arbetssätt
Foto: Henrik Ekelund
PUBLICERAD 4/3/2024
Lästid ca 5 min
Intervju

Konsten att genomföra strategiförändringar - och få medarbetarna att anamma nya arbetssätt

Det finns flera viktiga skäl till varför en strategi/ ett förändringsprojekt misslyckas. Det menar Henrik Ekelund, grundare och styrelseordförande för BTS Group. Henrik delar också med sig av sina tankar kring ålderismen, där Sverige utmärker sig i förhållande till andra länder.

Varför misslyckas så många förändringsprojekt enligt din uppfattning?

 • De vanligaste skälen är att strategin/förändringen inte är tillräckligt förankrad, kommunicerad, förstådd, uppskattad bland alla de människor som skall genomföra den.

Ofta formas en strategi av en mindre grupp chefer och konsulter och de som ska genomföra förändringen blir involverad för sent i processen.

 • En annan vanlig anledning till misslyckande är att man inte avsätter tillräckligt med resurser. En strategi utan tillräckligt resurser blir ofta mer av en dröm än verklighet.

"Culture eats strategy for breakfast"


Det finns även risker med att strategin krockar med företagskulturen och hur människorna i verksamheten tänker och arbetar. Ett känt uttryck är "Culture eats strategy for breakfast". Vår erfarenhet är att om kulturen inte stödjer den strategi som företaget vill genomföra så kommer det att bli svårt att lyckas. Man måste se till att jobba med kulturen så att den utvecklas och stödjer den förändring man vill se. En till synes vass strategi på pappret kan lätt misslyckas om inte medarbetare, kultur och etablerade arbetssätt stödjer den.

Har du några bästa tips för de som står i startgropen för att genomföra en förändring?

De viktigaste tipsen är:

 1. Forma ett tillräckligt kraftfullt case om för varför förändringen ska äga rum, något som motiverar alla de som ska delta.
 2. Involvera fler personer i arbetet med att analysera och planera förändringen.
 3. Skapa ett brett engagemang och förståelse kring hur var och en kan bidra.
 4. Avsätt tillräckligt med resurser och var uthållig.
 5. Rätt ledning.

Berätta om de två svenska framgångskoncepten och hur BTS jobbar.

BTS var tidiga med att använda digitala verktyg och skapa interaktiva simuleringar för att få med sig medarbetare på resan och skapa förståelse för förändring. Sverige och svenska företag är internationellt sett framgångsrika i den digitala sektorn och skapar betydande exportintäkter – det gäller många nischer inom software, gaming och även simuleringar för utbildning där BTS är världsledande. Vad beror det på? Kanske en kombination av vår ingenjörs- och tekniska tradition och att vi alltid varit tidiga i att använda och ta till oss datorer och digital teknik.

Det finns en långsiktig trend mot mer platta och decentraliserade organisationer i hela företagsvärlden.

Det är en konsekvens av två saker:

 1. Att företag måste agera snabbare.
 2. Att dagens medarbetare vill ha mer frihet i sina jobb.

Det här är mycket relevant för BTS, det skapar ökad efterfrågan av våra tjänster, eftersom en mer decentraliserad organisation med större frihet förutsätter att alla i företaget:

 • Förstår helheten och strategin.
 • Blir utbildade och kan fatta snabba beslut.

Vad gäller BTS organisation - decentralisering, frihet och icke-hierarki är fundamentalt för oss och viktiga framgångsfaktorer – det gör oss till en bättre partner för våra kunder och att våra medarbetare vill fortsätta jobba för oss, år efter år.

Varför är kulturen i ett företag så viktig?

Företagskultur kan låta flummigt, men det är helt enkelt hur medarbetare i ett företag vanligtvis tänker, agerar och fattar beslut.


En företagskultur skapas under många år och är svår att ändra på.


Den chef som försöker förändra verksamheten med nya budord och nyckeltal kör lätt huvudet i väggen om dessa inte stämmer överens med företagskulturen.

Att arbeta med företagskulturen är ett av de mest kraftfulla sätten att utveckla och leda ett företag. När man har fått företagskulturen rätt – anpassat efter den verksamhet man har - så kan man delegera beslut och verksamheten kan bli mer "snabbfotad", serva kunderna bättre och bli mer produktiv.

Vad krävs för att skapa en framgångsrik företagskultur enligt din uppfattning?

Att den återspeglar, på ett autentiskt sätt, hur man leder och agerar i bolaget. Det viktigaste är att man är ärlig när man beskriver sin företagskultur.

Kulturen måste vara ändamålsenlig för verksamheten och den strategi man har för att vara framgångsrik på marknaden där man verkar. Vi ser att allt fler företag även jobbar för att transformera kulturen så att den matchar den strategiska riktningen för framtiden. Det är viktigt att leva företagskulturen konsekvent – i alla viktiga beslut, särskilt de svåra. Om man påstår att respekt bland alla medarbetarna är en viktig del av kulturen, då kan man inte tillåta att en högpresterande individ demotiverar andra.

Vad är dina tankar kring ålderismen i Sverige?

Jag har arbetat i många länder och Sverige utmärker sig som ett av de länder där media, företag och organisationer bryr sig om människors matematiska ålder i hög grad. Det anses att när man har nått en viss ålder – t.ex. 50, 60 eller 70 år - så är man mindre lämplig för vissa uppgifter.

Min erfarenhet är att det här är ett icke-produktivt synsätt. Visst finns det personer som tappar energi och drive med stigande ålder, men många har den kvar och kan dessutom kombinera den med mer erfarenhet och effektivitet.


Vi har gjort några av våra bästa rekryteringar av
personer som har varit 55 och 60.


Själv jobbade jag som VD fram till 67 års ålder och åren efter min 60-årsdag nådde vi de allra bästa resultaten. Jag är övertygad om att jag var bäst i min roll som VD under den tiden. Man ska naturligtvis inte diskriminera åt något håll, utan välja dem som är bäst för uppgiften. När vår styrelse valde min efterträdare valde vi den yngsta kandidaten.

Jag är övertygad om att Sverige och våra företag skulle tjäna på att ha en mer flexibel syn på ålder och istället fokusera på personens energi, drive och vad man faktiskt kan bidra med.

Annika Hegardt


Om Henrik Ekelund

Henrik Ekelund är grundare och styrelseordförande för BTS Group, ett konsult- och utbildningsföretag med kontor i USA, Europa, Asien, Afrika och Australien. Utöver detta investerar han i tillväxtföretag. Henrik var VD för BTS i 36 år (1986–2022). Sedan börsintroduktionen år 2001 ökade företagets intäkter med 1 200 procent.

Henrik föddes i Stockholm år 1955, och är numera bosatt i Schweiz, tillsammans med sin fru Anine. Han har ett stort intresse för ekonomi, politik, och samhällsfrågor, och då och då delar han med sig av sina tankar och idéer på LinkedIn.