Ledarskapsexperten delar med sig av sina 5 bästa tips för framgångsrikt ledarskap
PUBLICERAD 26/9/2023
Lästid ca 3 min

Ledarskapsexperten delar med sig av sina 5 bästa tips för framgångsrikt ledarskap

Ny forskning lyfter fram de komplexiteter som moderna ledare står inför. Vi har bjudit in experten Anna Sanderoth Vilkas att dela med sig av de fem mest avgörande tipsen för framgångsrikt ledarskap.

Anna Sanderoth Vilkas är Master Certifierad Coach och en expert inom ledarskap. Tidigare i år grundade hon utbildningsföretaget Sumo Growth Institute, som erbjuder ett nytt paradigm inom ledarskap, förändringsledning och försäljning som går i linje med de nya ledarskapstrenderna. Genom att kombinera coaching, NLP och positiv psykologi har institutet skapat en unik metodik som hjälper ledare att navigera de utmaningar de står inför.

Här är en sammanfattning av Annas fem viktigaste tips för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap, som baseras på modern forskning:

1. Emotionell Intelligens (EQ):

Modern forskning betonar vikten av emotionell intelligens för ledare. Det innebär att vara medveten om och hantera dina egna känslor samt kunna förstå och anpassa dig till dina medarbetares känslor. Att utveckla din förmåga att bygga starka relationer och kommunicera effektivt med ditt team är avgörande.

2. Flexibilitet och Anpassningsförmåga:

I en snabbt föränderlig arbetsmiljö är förmågan att vara flexibel och anpassningsbar en nyckelkompetens för ledare. Detta innebär att kunna ompröva strategier och taktiker när det behövs och vara öppen för nya idéer och innovation.

3. Inkluderande Ledarskap:

Att främja mångfald och inkludering är en prioritet i modern forskning om ledarskap. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett deras bakgrund, kön eller ålder. Inkluderande ledare strävar efter att utnyttja de olika perspektiven och erfarenheterna i sitt team för att fatta bättre beslut.

4. Kontinuerlig Utbildning och Utveckling:

Moderna ledare bör vara förespråkare för livslångt lärande, både för sig själva och sina medarbetare. Att erbjuda möjligheter till utbildning och utveckling hjälper till att behålla talanger och hålla organisationen konkurrenskraftig.

5. Ansvarsfullt Ledarskap och Hållbarhet:

Ansvarsfullt ledarskap innebär att ta hänsyn till organisationens sociala och miljömässiga påverkan. Moderna ledare förväntas vara medvetna om och agera för att minimera negativa konsekvenser och främja hållbarhet. Detta inkluderar att fokusera på den hållbara människan, socialt ansvarstagande och att vara medveten om miljöpåverkan.

Genom att implementera dessa principer kan hjälpa ledare att skapa en positiv inverkan på sina organisationer och team.


Anmäl ditt intresse för någon av

Sumo Growth Institutes utbildningar här


Mer om Anna Sanderoth Vilkas:

Anna har en fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på psykologi och efter det en lång karriär där hon bland annat varit regionchef, HR-direktör och International Change Manager. Anna är även ordförande för ICF Sverige och styrelseledamot i INLPTA Scandinavia. Utöver det är hon författare till boken "Chilla – Din guide till framtida ledarskap."
Vill du veta mer om Anna och Sumo* Growth Institute? Du når Anna via e-post: anna@sumoinstitute.com

*Sumo-metodiken som används på institutet, är utvecklad av Anna, och bygger på ICF:s (International Coaching Federations) åtta kärnkompetenser och integrerar kraftfulla NLP-verktyg inklusive modellering. Dessutom är den kryddad med insikter från positiv psykologi. Detta ger företag, organisationer och individer en unik uppsättning verktyg och strategier som har visat sig vara avgörande för att uppnå hållbar framgång inom ledarskap, försäljning och förändringsledning.