Lyckas med förändringsarbetet - Utforska Learning Agility
PUBLICERAD 6/2/2024
Lästid ca 3 min
Webinar

Lyckas med förändringsarbetet - Utforska Learning Agility

Förändringsinitiativ kräver beteendeförändringar. Learning Agility hjälper oss att förstå varför framgång ibland uteblir och ger strategier för att hantera dessa utmaningar effektivt. Få insikter från ledande experter för att åstadkomma förändring och utveckling i din organisation.

I detta inspelade webinar kommer du att möta Mattias Lowebrant och Karin Andrén, två legitmerade psykologer från Assessio som kommer att ge insikter och en metod för att arbeta med Learning Agility. Vi har intervjuat talarna i syfte att ge en förståelse för ämnet och en försmak för vad webinaret behandlar.

Vad är Learning Agility?

Learning Agility är förmågan att snabbt utveckla nya beteenden baserat på förändrade omständigheter. Det handlar om intresset och förmågan att hantera förändringar, att lära sig saker från sina erfarenheter, ta till sig dessa erfarenheter och använda dem i nya situationer som uppstår.

Beskriv en person som har hög Learning Agility

En person med hög learning agility är en person med ett sk "hungry mind". Det är en person som frodas av att få nya erfarenheter, som gillar att lära sig nya saker och som reflekterar över sig själv och sitt beteenden.

Vad gick bra i en viss situation? Vad gick inte bra och varför? Vad kan jag lära mig av det? Är frågor som en Learning Agile person ofta ställer sig. Det är också en person som kan ses som en sk Early adopter, som gärna ger sig in i nya situationer och provar sig fram.

Varför behövs Learning Agility?

Vi lever i en omvärld som förändras snabbare än någonsin. Det jag anställs för idag är sannolikt inte detsamma som jag kommer göra om 2 eller 5 år. För att säkra att vi har individer hos oss som klarar av att hantera förändrade omständigheter, roller och marknader, och dessutom tycker det är roligt, så bör vi både titta på Learning Agility när vi rekryterar in personer, men även arbeta med det internt i organisationen.

Vilka är de främsta möjligheterna med Learning Agility?

Att rusta sig själv och sin organisation för framtiden. Att förstå att vi lär oss på olika sätt. Att kunna identifiera personer som hjälper oss framåt i utvecklingen och som inte håller oss kvar vid det som varit.

De främsta möjligheterna är även att det kan hjälpa oss att förstå vår organisation och varför vi inte lyckas med vissa förändringsinitiaitv, samt hjälper företagsledare att förstå vad som behövs göras för att få med oss organisationen. Det är även ett sätt att identifiera hur vi kan up- och reskilla de medarbetare vi redan har på plats, samt att veta vilka individer vi ska satsa på i framtiden!


Se inspelat webinar

Detta webinar kommer att guida dig genom konceptet Learning Agility och dess praktiska tillämpningar. Lär dig hur du kan implementera och utveckla denna förmåga inom din organisation för att stärka anpassningsbarheten och driva framgång. Mattias och Karin kommer ger tips på hur de själva kan börja jobba med sin egen Learning Agility direkt!


Det här är Assessio

Assessio är en pionjär inom arbetspsykologi i Norden, känd för att leverera vetenskapligt baserade bedömningsverktyg som effektiviserar rekrytering och personalutveckling. Med över 60 års erfarenhet och ett fokus på innovation, har Assessio uppnått nästan 13 miljoner användare genom att koppla ihop arbetsgivare med potentialen hos deras anställda. Erkända för sin expertis och tillväxt, bidrar Assessio till att skapa harmoniska arbetsplatser där personalen blomstrar och företagen når sina mål.

Läs mer om Assessio här »