Medarbetare oense med HR-chefer
Foto: Maria Duni
PUBLICERAD 7/3/2023
Lästid ca 2 min

Medarbetare oense med HR-chefer

Det finns gap mellan vad medarbetarna tycker är viktiga förbättringsområden och vad deras HR-chefer vill prioritera, visar en ny undersökning. Såväl inom offentlig som privat sektor anser anställda att internkommunikation är det viktigaste området att förbättra.

I undersökningen anger svenska arbetstagare att de områden som de vill att deras arbetsgivare helst ska förbättra är:

  • Intern kommunikation/medarbetarkommunikation (29 %)
  • Balans mellan arbete och privatliv (25 %)
  • Möjligheter för karriärutveckling (22 %).

Det här är områden som uppenbart behöver ökat fokus från en ofta redan överbelastad HR-avdelning.

Det är särskilt hos de mindre arbetsgivarna (under 500 anställda) som medarbetarna vill att internkommunikationen förbättras. Undersökningen visar också regionala skillnader, till exempel när det gäller önskemål om förbättring i balansen mellan arbete och privatliv, där anställda i östra Mellansverige och övre Norrland prioriterar detta betydligt lägre (18% respektive 15%).

Önskemål om bättre balans mellan arbete och fritid

Anställda i olika branscher uppvisar också skillnader i vad de tycker att deras arbetsgivare bör sätta högst på listan över förbättringar av arbetsplatsen. Inte överraskande toppar önskemålen om bättre balans mellan arbete och fritid bland anställda inom utbildning och hälso- och sjukvården, medan färre anställda inom till exempel IT och telekom anser att det är ett prioriterat förbättringsområde.

Till skillnad mot de anställda anser svenska HR-chefer dock att de mest betydelsefulla områdena för utveckling är:

  • Övergripande effektivitet i den dagliga verksamheten och en väl fungerande affärsverksamhet (28%)
  • Medarbetarnas autonomi och karriärutvecklingsmöjligheter (25% för respektive).

Dessutom säger hela 70 % av de svenska HR-cheferna att deras företag inte har en helhetssyn på medarbetarnas upplevelse, och 66 % att deras högsta ledningsgrupp inte prioriterar medarbetarna på företaget.

"Att HR-cheferna prioriterar delvis annorlunda kan ha att göra med deras perspektiv på verksamheten och hur en fungerande vardag bidrar till helhetsupplevelsen som anställd. Samtidigt är det tydligt hur högt medarbetarna värderar företagets interna kommunikation, något som bör få fler företag att undersöka hur detta kan användas för att skapa högre värde för de anställda." - Maria Duni, nordenchef, Personio.

Om undersökningen

Studien genomfördes av Censuswide på uppdrag av Personio mellan den 19 augusti och 5 september. I undersökningen deltog HR-chefer och medarbetare, anställda i företag med 10-2000 medarbetare, från Sverige, Storbritannien, Spanien, Irland, Nederländerna, Italien, Tyskland och Finland. I Sverige deltog 500 HR-chefer och 1 000 medarbetare.