Neuroledarskap - Hur hjärnforskning kan kopplas till ledarskap
Foto: Sara Rossi Photography
PUBLICERAD 1/12/2023
Lästid ca 5 min
Intervju/boktips

Neuroledarskap - Hur hjärnforskning kan kopplas till ledarskap

Neuroledarskap är ett nytt trendigt ord som dykt upp inom området ledarskap. Så vad innebär det? Föreläsaren och författaren Annika Kvist berättar mer i sin senaste bok "Hjärnsmart - enkla verktyg för en starkare hjärna".

Kan du förklara vad neuroledarskap är?

Neuroledarskap handlar om att förstå hur hjärnan fungerar, både dess begränsningar och dess potential, och sedan applicera denna kunskap på ledarskapet. Denna typ av ledarskap grundar sig på vetenskaplig forskning om hjärnans funktion och hur denna forskning kan användas i det dagliga ledarskapet för att utveckla effektivare och mer empatiska ledare och arbetsmiljöer.


För mig innebär ett gott ledarskap att vara tydlig


Det finns flera goda skäl till varför neuroledarskap är en effektiv metod för att leda sig själv och andra. Det hjälper till att skapa en bättre förståelse för både vårt eget och andras beteende och reaktioner i olika situationer. Denna insikt kan leda till mer effektivt arbete, minskade konflikter orsakade av stress och förbättrat samarbete mellan medarbetarna. För ledare som inte förstår hur våra hjärnor fungerar, riskerar de att missa möjligheter att skapa välmående, hållbara arbetsplatser, produktivitet och starka relationer.

Vad är ett bra ledarskap enligt dig?

För mig innebär ett gott ledarskap att vara tydlig. Det handlar om att tillsammans med sina medarbetare arbeta mot en gemensam vision, och att fastställa relevanta mål och värderingar för att följa rätt riktning. Att sätta mål är viktigt, men det är minst lika viktigt att följa upp dem och att fira framgångar.

Genom att fira milstolpar frigör våra hjärnor serotonin och dopamin, vilka är kemiska ämnen som ökar vårt välbefinnande och vår motivation att fortsätta åstadkomma positiva resultat tillsammans. En bra ledare är även någon som ser sina medarbetare, lyssnar på dem och uppmuntrar dem att gå utanför sin "comfort zone." Genom att se "misstag" som möjligheter till lärande skapar vi en kultur som främjar utveckling, mod och psykologisk trygghet. Detta resulterar i mer hållbara och produktiva hjärnor, något som är fördelaktigt för oss alla. Slutligen, empati och värme är två väsentliga komponenter i ett framgångsrikt ledarskap.

Vad är bakgrunden till boken?

Många människor upplever stress, bristande energi och motivation både i sin privata vardag och på arbetsplatsen. En undersökning gjord av Simployer tidigare i år visar att åtta av tio personer upplever stress på jobbet och var fjärde känner sig helt utmattad efter arbetsdagen.

Dessutom är många oroade över sin mentala hälsa och hälften av alla sjukskrivningar är kopplade till mentala hälsoproblem. När jag träffar medarbetare i olika organisationer hör jag ofta att brist på tid är den främsta orsaken till deras stress. Men i verkligheten beror stressen och ineffektiva arbetsprocesser oftast på en giftig företagskultur med dåligt ledarskap, bristfälliga förväntningar och bristande uppföljning. Bristen på tid är sällan det grundläggande problemet.

Vad är det viktigaste budskapet med boken?

Det viktigaste budskapet i min bok "Hjärnsmart - enkla verktyg för en starkare hjärna" är att förklara hur hjärnan fungerar och att förse läsaren med kunskap och övningar för att leva i en mer hållbar, välmående och produktiv tillvaro utan att behöva arbeta mer. Detta innebär att du kommer att uppleva ökad motivation och engagemang i din vardag samtidigt som du tar tillvara på dina kognitiva förmågor. Genom att tillämpa hjärnsmart metodik kan vi leda oss själva och andra mot framgång.

Har du några tips för HR-avdelningar som vill ta det första stegen mot att främja bättre ledarskap och självledarskap?

För HR-avdelningar som vill förbättra ledarskapet och självledarskapet inom sin organisation, föreslår jag följande steg:

 • Påbörja en dialog
  Starta med att undersöka och utvärdera nuläget av arbetsklimatet och företagskulturen, inklusive såväl hårda som mjuka faktorer. Skapa en öppen dialog för att identifiera styrkor och områden som behöver förbättras.
 • Formulera en vision
  Tydliggör en vision för den önskade arbetskulturen, inkluderande företagsvärderingar, ledarskapsfilosofi och medarbetares välbefinnande.
 • Utveckla en handlingsplan
  Skapa en konkret strategi som inkluderar åtgärder och mätbara mål som alla inom organisationen kan bidra till. Denna strategi ska skapa en tydlig riktning för att uppnå den önskade visionen.
 • Genomför strategin
  Implementera strategin, som kan inkludera föreläsningar om hjärnan och mental hälsa, workshops och reflektionsövningar. Organisera dessa aktiviteter enligt en årsplan för kontinuitet och uppföljning. Komplettera med one-to-one samtal i form av coaching internt eller externt.
 • Främja feedback och firande
  Skapa en kultur som uppmuntrar öppen feedback och firande av framsteg (och baksteg=misstag). Detta stärker den psykologiska tryggheten, engagemanget och främjar en kontinuerlig förbättring.

Jag har arbetat mycket med denna metod och sett att den är effektiv inom organisationer av alla storlekar. Genom att följa dessa steg har vi sett stora förändringar i medvetenheten om hur vi fungerar, ökad produktivitet och ett hållbart ledarskap med välmående medarbetare som resultat. Resultaten är positiva för både individerna och organisationerna och de avspeglas i ökad framgång på sista raden.

Tre centrala faktorer för att etablera en beständig och hållbar företagskultur

 1. Förstå värdet av välmående.
  Kom ihåg att välmående inte enbart handlar om att trivas, det påverkar även företagets ekonomi. En negativ och "toxic" företagskultur kan leda till mentala utmaningar såsom psykisk ohälsa men också ineffektivitet, dåliga interna och externa relationer, hög personalomsättning, uteblivna intäkter och höga kostnader.
 2. Skapa möjligheter för ledarna
  Prioritera psykologisk trygghet. Utvärdera möjligheten att anlita en ledarskapscoach för att bistå era ledare att genomföra hållbara förändringar och etablera en ny trygg ledarskapskultur. En coach tillför ett externt perspektiv och nya insikter som kan påskynda processen.
 3. Främja välmående hos medarbetarna
  Gör det till ett gemensamt ansvar för alla att arbeta mot en tydlig vision med konkreta mål och följ upp dessa regelbundet. Prioritera välmående och återhämtning, både fysiskt och mentalt. Detta utgör grunden för att bygga en bestående och hållbar företagskultur.

Berätta om dig själv. Vem är Annika Kvist?

Jag är passionerad när det kommer till att stötta människor och organisationer i deras utveckling och att hjälpa dem bli den bästa versionen av sig själva. Min professionella resa har sträckt sig över mer än 25 år inom näringslivet, där jag har befunnit mig i roller som marknads- och affärschef.

För fyra år sedan startade jag Amazing Growth AB, där jag arbetar som ledarskapscoach, föreläsare och författare. Jag är också en del av HiGear-nätverket som en av dess förändringsledare. Jag har en akademisk bakgrund som Civilekonom och är certifierad Brain Based Coach vid NeuroLeadership Institute i London. Utöver mitt arbete ägnar jag mig åt en aktiv livsstil och älskar träning, natur och att resa med min familj och vänner.

Annika Hegardt

Boktips

Här kan du läsa mer om boken "Hjärnsmart - enkla verktyg för en starkare hjärna".