Organisera, leda och samarbeta står inför ett paradigmskifte
PUBLICERAD 2/5/2023
Lästid ca 4 min
Boktips

Organisera, leda och samarbeta står inför ett paradigmskifte

I mänsklighetens historia har det många gånger inträffat att det uppstår ett paradigmskifte. Några exempel är avskaffandet av slaveriet, övergången från feodalism till industrialism och införandet av 8 timmars arbetsdag.

Man vet att man står inför ett paradigmskifte när fenomenet inträffar samtidigt i olika delar av världen och utan att människor har haft kännedom om att det pågår någon annanstans. Det blir som en naturlig förflyttning som uppstår eftersom det gamla sättet att göra saker inte fungerar längre.

Detta är precis vad som inträffar nu när det gäller sättet att organisera, leda och samarbeta

Det gamla sättet som baseras på Command and Control och där chefen är någon sorts superhjälte fungerar inte längre. Det orsakar psykisk ohälsa hos både chefer och medarbetare, brist på engagemang, frustration och återkommande funderingar på att byta jobb.

För att kunna förstå vad som pågår i Sverige och därute i världen tog vi oss ut på en resa som varade i tre år och där vi studerade många organisationer och intervjuade långt fler än 300 personer.

Vi kom fram till att vi utan tvekan befinner oss i ett paradigmskifte och det nya heter TEAL

Det nya sättet att organisera sätter människorna i centrum och utgår från att människorna är den största tillgång som en organisation har. Välbefinnande blir den nya KPI:n och organisationer genomför inte längre kompetensväxlingar.

Hos de organisationer som vi fördjupade oss i anses roller och befattningsbeskrivningar vara begränsande och fokus läggs på kompetens, personliga egenskaper och den potential som varje individ har.

Detta är inte så svårt att förstå om vi till exempel tänker på en organisation som har flera ”HR-partners”. Var av en av dessa individer har unika förmågor, egenskaper och preferenser även om de har samma roll. Vi är alla människor till skillnad från en maskin där delar som är likadana har gjutits i samma form. Organisationen kan inte längre ses som en maskin utan som ett levande system.

Människor tillför inte längre bara armar eller tankar till en organisation utan också känslor. Detta är vad TEAL handlar om, nämligen ett holistiskt synsätt där människor tillåts ta in hela sitt jag till organisationen.

Det nya sättet kräver ledare som leder människor i stället för att leda själva arbetet. Vi menar att de som utför arbetet får organisera, planera och leda detta. De är vuxna människor som kan fatta beslut och anledningen till att de har det jobb de har är att de har kompetens att utföra det. Ledarens främsta uppgift är att främja kulturen så att det råder psykologisk trygghet för att människor ska kunna blomstra och ta ansvar. Detta kräver autenticitet och empati i stället för förmågan att ge instruktioner, övervaka och styra.

Vi har också sett att det handlar om ett nytt sätt att hantera relationer både internt i organisationen men också i förhållande till leverantörer, partners, kunder och samhället runt omkring. Fokus har flyttats från styrning, kontroll och silotänkande till samverkan mellan olika aktörer där hållbarhet och socialt ansvar är en del av agendan.

Vår forskning visar att diskussionen kring distansarbete och hybrida lösningar är helt irrelevant eftersom det i grund av botten handlar om tillit och om att ta hänsyn till människors behov och preferenser. Genom ett förhållningsätt där det finns tilltro till att människor vill göra nytta och utvecklas skapas en sund kultur där behovet av kontroll blir minimalt och personlig frihet och ansvar växer.

Den gemensamma närmaren bland alla TEAL-organisationer som vi har fördjupat oss i är att makt inte finns centraliserad hos några få personer. I stället är den distribuerad i organisationen vilket skapar en fantastisk delaktighet och ägandeskap. Detta leder till högre produktivitet och vinster som ligger mycket högre än hos de konkurrenter som inte är TEAL.

I boken TEAL, TILLIT, TRANPARENS: en guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen presenterar vi verkliga exempel på organisationer som har förflyttas till det nya paradigmet. Boken är en konkret guide för att skapa mänskligare organisationer som inte bygger på makthierarkier.

Hoppas att du blev nyfiken och vill veta mer om TEAL som är det nya sättet att organisera, leda och samverka!

Av: Alicia och Rolf Medina

Här kan du läsa mer om boken TEAL, TILLIT, TRANPARENS.


Om Alicia och Rolf Medina

Är doktorer i management, oberoende konsulter, författare, föreläsare, utbildare och workshopsledare med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och organisationsförändringar samt design och implementering av innovativa ledningsmetoder. Under lång tid delade de sin tid mellan den akademiska världen och privata/offentliga organisationer. Numera ägnar de sin tid till att sprida kunskap om det nya sättet att organisera och leda via sitt företag Future of Organizing.

De är författare till flera böcker. I deras senaste bok "TEAL, TILLIT, TRANSPARENS: En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen”, utforskar de begreppet "TEAL-organisationer" och hur de kan utformas för att främja en kultur av tillit, transparens och samarbete.

De är frekventa talare och debattörer i ämnen relaterade till organisationsutveckling, ledarskap och kultur, och har uppmärksammats som några av Sveriges mest inflytelserika tänkare inom modern organisationsdesign.