Över hälften av alla chefer använder AI
PUBLICERAD 1/2/2024
Lästid ca 2 min

Över hälften av alla chefer använder AI

Under 2023 har AI fått mycket uppmärksamhet och ett stort antal verktyg har blivit tillgängliga. Hur påverkar det chefer och ledare? En ny rapport, ”AI, chefen och makten”, visar hur AI påverkar chefers ledarskap och beslutsfattande i arbetslivet.

Olika nivåer på implementering av AI

Rapporten ”AI, chefen och makten” framtagen av Signpost, presenterar svaren från cheferna dels på en övergripande nivå, dels segmenterat utifrån faktorer som chefsnivå, bransch och kön.

Här avslöjas bland annat ett betydande gap när det kommer till i hur pass hög utsträckning chefer på olika nivåer och inom olika branscher anser sig ha implementerat AI i verksamheten.

Exekutiva IT-ledare och chefer har kommit längst

Längst har exekutiva ledare och chefer inom IT kommit med AI. Undersökningen visar också att den genomsnittliga VD:n är betydligt bekvämare med AI än mellanchefen. Även mellan manliga och kvinnliga respondenter syns vissa skillnader när det kommer till attityder och förväntningar på den nya tekniken.

Med AI:s snabba frammarsch står vi helt klart inför ett paradigmskifte i ledarskapet. Det är viktigt att vi förstår och anpassar oss till dessa förändringar för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. Därför är min personliga förhoppning att rapporten dels ska skänka tröst i att vi chefer inte är ensamma med känslan av att halka efter. Dels bli inspirerade av de som redan funnit affärsvärde i teknikens nya möjligheter.
Anna Rydbacken, VD för Signpost

Ur rapporten

  • 51 % av alla chefer använder AI.
  • 57 % av alla VD:ar använder AI.
  • 92 % räknar med att öka sin användning framöver, 38 % de närmaste månaderna.
  • 88 % av cheferna är inte rädda för att bli av med det egna jobbet.
  • 25 % tror att AI kan leda till uppsägningar av anställda.
  • 56 % kan tänka sig söka chefsjobb eller bli rekryterade med AI.
  • 73 % bland chefer inom IT och digital utveckling är positiva till att bli rekryterade med AI.
  • 22 % använder AI för kompetensutveckling.
  • 11 % använder AI för rekrytering.

Om rapporten ”AI, chefen och makten”

Signpost rapport ”AI, chefen och makten” är en omfattande undersökning med över 300 chefer och VD:ar från svenskt näringsliv och offentlig sektor. Rapporten belyser möjligheter och utmaningar för chefer kopplat till den snabba utvecklingen och integrationen av AI i arbetslivet.

Svarsunderlaget utgörs av ledare på alla chefsnivåer, från VD och C-level till mellanchefer och första linjens chefer. Inom branscher som tillverkningsindustri, energi, teknik, tjänsteföretag och konsulttjänster, IT och digital utveckling, finans, bank och försäkring, kultur och nöje samt offentlig verksamhet.