Reflektion vid val av kompetenshöjande insatser
Foto: Henrik Pettersson
PUBLICERAD 31/8/2023
Lästid ca 3 min

Reflektion vid val av kompetenshöjande insatser

Två frågor spelar en avgörande roll när det gäller att forma era ledares framgång och prestation. Dessa frågor påverkar vägen mot en framgångsrik ledarroll samt utgör en viktig grund för att uppnå en effektiv och positiv inverkan på er organisation som helhet.

Om ledaren på ett konstruktivt vis kan besvara dessa två frågor, kommer de att öka sina chanser att uppnå framgång. Om de å andra sidan inte kan besvara dessa frågor och bortser från dem, kommer deras potential till framgång att vara avsevärt minskad.

Den första frågan är väldigt enkel:

Vad gör du just nu för att utveckla dig själv?

Orsaken till att jag ställer den frågan först är inte för att uppmuntra själviskt tänkande, utan snarare för att belysa vikten av att börja med dig själv. Orsaken att börja med dig själv som ledare, är enkel:

– Du kan inte ge något du inte har!

Det är därför de vid säkerhetsgenomgången på flyget säger detta varje gång: "Ta först på din egen mask, innan du hjälper andra". (För annars är du inte till nytta för någon).

Så det är av yttersta vikt att du börjar med dig själv. Om du tar på dig ledarrollen eller stödjer andra utan att ha något nytt att bidra med, inget att dela eller inget att lära ut, kan jag försäkra dig om att du aldrig kommer uppnå den fulla potentialen som du faktiskt kan och vill uppnå som ledare.

Efter snart 20 år som ledarcoach, säger erfarenheten att hemligheten till framgång är att se till att ledarna har en personlig utvecklingsplan.

Vad gör ledarna i din organisation för att utveckla sig själva? Den frågan bör troligen företag och ledare driva med en högre frekvens för att hjälpa och stötta tillväxten över tid.

Den andra frågan till ledarna är:

Vad gör du för att utveckla andra?

Den första frågan är plattformen för ledarnas egen framtid. Den andra frågan handlar om att förvalta och ge ränta på kunskaperna. Inte bara en spontan föreläsning, eller kurs, utan en tydlig utvecklingsplan över nästa kvartal/halvår/år. När jag ställt den frågan till ledare de sista 10 åren, så är det väldigt få som kan svara med en tydlig plan på vad de valt för linje. Här finns en enorm utvecklingsmöjlighet.

Om jag är ansvarig för att handla upp kompetenshöjande insatser: Var får jag då bäst ränta för investeringen? Det är som en universal lag, precis som den kända 80/20 regeln. Men det kräver mod att välja och stå för det.

3 saker för ledare att reflektera över angående "lagen":

  • Lägg 80% av energin på de 20% av medarbetarna som är mest värdefulla över tid.
  • Fokusera endast 20% av tiden på resultatet (som redan varit och inte kan få någon annan innebörd än det redan fått), och lägg 80% av tiden på att bygga kompetens, vilja och för de aktiviteter som påverkar det kommande resultatet.
  • Investera 80% av utbildningsbudgeten på de 20% som är organisationens framtid.

Sist men inte minst:

5 vassa tips till ledare för en mer stabil tillväxt över tid:

1. Karaktär – medvetenhet om DIG som ledare:

a. Lär känna och stärk dig själv först – innan du ”leder” andra.

b. Jobba på din självbild och sälj dig själv till dig själv – ditt höga värde och att du är värd ansträngningen. Jämför dig aldrig med andra, bara med dig själv och din egen förmåga.

c. Allt du bygger vilar på grunden av din karaktär – vem du är och vad du står för. Om du klättrar högt upp utan en solid karaktär på berggrund blir det lätt skakigt när det börjar ”blåsa upp till storm”.

2. Action

a. Det är ALLTID action som skiljer människor åt – inte tankar eller intentioner.

b. Kontinuerlig action – i den takt du klarar med respekt för där du är i livet just nu.

3. Konstant törst

a. De som pratar minst och frågar mest – vet till slut mest. De som pratar mest och frågar minst – vet till slut minst.

b. De som vet hur de ska göra, har alltid jobb. De som vet varför de gör det de gör – kommer troligen bli deras chef.

4. Expandera

a. Det finns alltid en ny nivå – köp inte in dig på att det finns ett max tak på dina möjligheter och din kunskap.

5. Dela med dig

a. Om vi alla delar med oss av våra kunskaper och tillgångar till endast 3 personer och de i sin tur delar med sig till 3. Följer vi den kedjan så har vi delat med oss till ca 60 tusen personer i 10 led.

-----

Henrik Pettersson

Starka Resultat