Så här flexibelt arbetsliv vill vi ha
PUBLICERAD 11/8/2023
Lästid ca 2 min

Så här flexibelt arbetsliv vill vi ha

Vi kommer inte att återgå till de gamla kontorslivet. Där är de flesta experter eniga. Men vad är det då vi ser framför oss? Den senaste trenden handlar om att gå från fem dagar till fyra dagars arbetsvecka och kommer med flera fördelar.

En ny brittisk undersökning visar bland annat att fyra arbetsdagar leder till bättre mental hälsa, färre sjukdagar och ökad produktivitet.

Mer än var tredje svensk vill jobba fyradagarsvecka

Länder som Island, Spanien, Japan, Skottland och Nya Zeeland har redan infört kortare arbetsveckor. Hur ställer sig vi svenskar? Undersökningen visar att drygt en tredjedel av svenskarna menar att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre.

Fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor.

  • 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen.
  • Äldre är mer positiva, 44 procent i åldersgruppen mellan 45-54 år mot 30 procent av de som är mellan 25-34 år.

Från undersökningen

Med utgångspunkt i ett heltidsjobb, hur skulle du lägga upp dina arbetstider för att de skulle passa ditt liv så bra som möjligt?

  • En förkortad arbetsvecka - t.ex. jobba fyra dagar i veckan, 36,8%
  • Jobba traditionella kontorstider (mån-fre, 9-5), 31,2%
  • Jobba i delade skift - t.ex. tidigt på morgonen och sent på kvällen under arbetsveckan, 6,9 %
  • Jobba traditionella kontorstider (9-5) men på dagar utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar), 6,8%
  • Jobba i delade skift - t.ex. tidigt på morgonen och sent på kvällen utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar), 5,8 %
  • Jobba nattskift utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar), 2,5 %
  • Annat, 4,6 %

"Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend. Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se." - Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.


Om undersökningen

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare.

I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).