Sju frågor till en HR-chef
PUBLICERAD 9/3/2022
Lästid ca 4 min
Intervju

Sju frågor till en HR-chef

Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx, menar att digitaliseringen av HR-funktionen behöver ha ett större medarbetarfokus. En smart väg att gå för HR är då att knyta kontakt med företagets medarbetare i den digitala transformationen.

Om digitaliseringen av HR främst syftar till att göra HR-funktionens arbete enklare kan det samtidigt innebära att man inte gör lika mycket för att underlätta för de anställda.Dagens medarbetare, menar Sofi, är vana vid en hög möjlighet till självservice och denna förväntan finns även på arbetsplatsen.

1. Berätta om dig själv. Vem är Sofi Klinkert?

Jag har alltid arbetat inom HR och ledar-området, i olika roller och i olika branscher. Tidigare har jag arbetat både i bemanningsbranschen samt inom detaljhandel. Jag har arbetat i olika roller i mer än 10 år på Aditro som nu blivit SD Worx.
SD Worx arbetar i en matrisorganisation och jag är idag ansvarig för HR inom vårt Products segment (Products har ansvaret för produktutvecklingen inom HR och Lön). Jag är även ansvarig för HR i Sverige. Jag är väldigt glad att jag fortfarande känner mig så intresserad och nyfiken av ”mitt” område. Med facit i hand så var utbildningen samt yrkesvalet helt rätt för mig och det börjar nu bli en ganska gedigen erfarenhet. Jag har alltid trivts bäst i HR generalist rollen. Att utifrån affären och min kund ha en dialog kring: Var behövs HR bäst nu? Hur kan vi stötta på bästa sätt?


2. Hur har ni arbetat med att digitalisera HR?

Vi är ett företag som säljer digitala processer genom våra löne- och HR lösningar. En fördel förstås, är att vi på HR, fått mycket idéer kring hur vi kan förbättra våra egna processer.

Vi piloterar alltid våra egna lösningar och får genom det en naturlig push att ständigt förbättra digitaliseringen. När man väl är över tröskeln så blir det en positiv loop av att vilja göra mera, fler förbättringar och man ser nya möjligheter.
Vi använder bland annat våra digitala on- och off boardingprocesser som gör det enkelt för både HR, chefen och den nya medarbetaren att signera kontrakt med e-signering.

Vi var väldigt nöjda över att vi hade det på plats innan pandemin och nu med hybridarbetet gör det samtliga processen mycket smidigare. Vi har ett digitalt verktyg för målsättning- och check-in samtal. För e-learning använder vi oss av Learnifer som är vår lärplattform för utbildning av både nya medarbetare men även våra befintliga medarbetare. Ett lättsamt verktyg där vi kunnat bygga mycket innehåll själva.

3. Kan du beskriva hur ni har valt att arbeta för att knyta kontakt med era medarbetare i den digitala transformationen?

Vi har förbättrat medarbetarupplevelsen genom ökad självservice, enklare processer, färre manuella moment, e-learning kombinerat med webinar och digitala workshops.

4. Vad upplever du att dagens medarbetare förväntar sig av en arbetsgivare?

Att det finns en företagskultur som är öppen, transparent, kommunikativ och inkluderande.

5. Vilka av de HR-satsningar ni gjort har varit mest framgångsrika?

Vi försöker hela tiden hålla oss nära verksamheten och organisationen och utifrån det utforma våra initiativ och aktiviteter. Förutom den digitala transformationen som har förenklat sättet att arbeta både för HR, cheferna samt medarbetarna så är det satsningar på välbefinnandet, att vara en sund och hållbar arbetsplats.
Vi har pratat mycket om balansen mellan arbete och fritid. Det blev ännu mer fokus på detta under pandemin där gränserna lättare suddas ut vid långa perioder av hemarbete.

Hur håller vi igång gemenskapen, motivationen och energin? Vi har försökt göra detta genom att anordna sociala träffar, hälsoutmaningar, digitala träningar m.m. men även andra mindre utmaningar så som foto-tävlingar ”My way to work”. Vi har utbildningar för våra chefer i “Remote leadership” men även e-learning för hela organisationen i det nya sättet att arbete. Diskuterat i organisationen hur vi ska hitta en bra balans, vilken mötesstruktur ska vi ha, vad gör vi med fördel hemma resp. på kontoret, hur ska kommunikationen se ut?

6. Har du tips för hur andra kan komma igång med ett mer framgångsrikt HR-arbete?

Börja inifrån med att bygga eller förbättra processer och stärka kommunikation, kultur etc. På detta sätt skapas trovärdigheten vilket är en förutsättning för att medarbetarna trivs, stannar och sprider ett positivt budskap om er som arbetsgivare.

7. Vilka framtidsspaningar bör HR ha koll på?

Vet inte om det är framtidsspaning men att skapa en lärande kultur, på en svår arbetsmarknad. Vi vill att våra medarbetare ska stanna längre och då måste vi ha en kultur som uppmuntrar lärande och utveckling. En kultur som uppmuntrar initiativ och gemensamt ansvar för en kontinuerlig dialog. Samt en kultur som stöttar medarbetarna. Att våga ta risker, lära från sina misstag och röra sig framåt.

Annika Hegardt