Strikta regler är inte nyckeln till agila företag
PUBLICERAD 22/3/2024
Lästid ca 3 min
Debatt

Strikta regler är inte nyckeln till agila företag

Är ni agila på företaget du arbetar på? Det kan i så fall innebära allt från att förändra ett företag i grunden till att införa en tämligen begränsad samling regler för hur arbete ska bedrivas. Chanserna för att lyckas med agil transformation på bred front ökar med ett agilt ramverk som främjar kreativitet, innovation och experimenterande.

Agila arbetssätt ses inte längre som nya och revolutionerande, utan ofta som normen för hur arbete ska utföras. I dag gäller det en stor mängd verksamheter, även om begreppet agil introducerades inom systemutveckling i början av seklet. HR-avdelningar, team som designar alla möjliga typer av produkter och tjänster, och så vidare, kort sagt nästan vilka typer av organisationer som helst strävar efter att vara agila.


Den mest grundläggande utmaningen med att bli agil är att
det kräver förändring och förändring är alltid svår.


Fördelarna med att vara agil kan sammanfattas med att bli flexibel, kreativ och innovativ, och att kunna skapa ändamålsenliga lösningar (produkter, tjänster, team, processer, hela organisationer och allt däremellan) på ett snabbt och effektivt sätt. Anpassningsbar är ett sammanfattande ord.

Den mest grundläggande utmaningen med att bli agil är att det kräver förändring och förändring är alltid svår. Två andra utmaningar är, som så ofta annars, begreppsförvirring och övertro på enkla lösningar. Ett viktigt exempel på begreppsförvirring gäller metoder och ramverk (även modeller och processer). Vad är skillnaden mellan ett agilt ramverk och en agil metod?

Som vi ser det på Nagarro när vi arbetar som agila konsulter så erbjuder ett agilt ramverk en grundläggande struktur med återanvändbara delar. En agil metod är enkelt uttryckt en samling fördefinierade regler för att på ett analytiskt sätt lösa problem inom ett specifikt område. I verkligheten har både ramverk och metoder självklart i varierande grad inslag av båda ansatserna.


Det finns inga snabba fixar för att åstadkomma stora förändringar.


Den grundläggande skillnaden mellan agila ramverk och metoder leder oss in på övertro på enkla lösningar. Det går inte att skapa en agil organisation (kreativ, innovativ och flexibel) genom att enbart införa en metod som består av en strikt samling regler. Det finns inga snabba fixar för att åstadkomma stora förändringar.

En övergripande process i tre steg

Om vi lyfter blicken ett snäpp över ramverk och metoder så kräver en agil transformation av en verksamhet en övergripande process i tre steg: agil kultur, agil strategi och agilt genomförande (practice). Lägg till det en samling mjuka faktorer som inte är unika för, men underlättas av, agila arbetssätt, som de följande:

  • Samarbete som leder till mer nöjda medarbetare.
  • Tillfällen till lärande och personlig tillväxt för individerna i en organisation.
  • Experimenterande som normen för arbetet.

Det finns många fler exempel på ansatser som utmärker agila arbetssätt. Oberoende av vilka agila ramverk och/eller metoder som väljs är täta utvärderingar, minst var fjärde vecka, av det arbete som utförs vanliga. I många fall finns utmaningen med att kombinera årliga, tämligen rigida, budgetprocesser med verksamheter som utvärderas och ofta förändras fler än tio gånger per år.

Liksom det inte finns några enkla lösningar för agil transformation, så finns det inte heller några enkla sätt att beskriva hela vidden av utmaningar och krav för att genomföra agil transformation. Vi kan i alla fall konstatera att det krävs större insatser än att bara anamma ett antal strikta regler för hur arbetet ska bedrivas. Men med rätt ansats och ett flexibelt agilt ramverk som grund så ökar chanserna för att lyckas.

Jonas Olsson, Service Region Custodian Nordics Nagarro