Tillitsbaserat ledarskap – så fungerar det i praktiken
PUBLICERAD 12/4/2023
Lästid ca 2 min

Tillitsbaserat ledarskap – så fungerar det i praktiken

Tillitsbaserat ledarskap arbetar med förtroende istället för kontroll. Det kräver en modig och trygg ledare som känner sina anställda, vet vad de har för kapacitet och kompetens och kan utnyttja den på bästa sätt. Framgångsfaktorn här stavas samarbete – genom att påverka gruppen i önskad riktning, men överlämna ansvaret till det kollektiva kapitalet kan du få ett team som presterar och blomstrar.

Vad är ett till tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap handlar om att bygga en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig engagerade och involverade. En ledare som utstrålar tillit kan ge anställda frihet att fatta egna beslut, att arbeta självständigt – men också att jobba på samarbete. Det ökar motivationen på flera plan och hjälper medarbetarna att bidra till er vision.

Varför tillitsbaserat ledarskap?

Att skapa en arbetsmiljö där de anställda får frihet under ansvar och samtidigt känner uppskattning är inte en lätt uppgift. Men tillitsbaserat ledarskap handlar om att uppmuntra en kultur där öppenhet och transparens är ledorden, snarare än de traditionella sätten att styra via kontroll. Det skapar i sin tur en ökad produktivitet och minskad personalomsättning. En tillitsfull ledare har förståelse för att arbetssätt är komplexa och att detaljkontroll inte alltid är den rätta vägen att gå, utan snarare självständighet och fritt tänkande mot ett gemensamt mål. När medarbetarna förstår och får ta ansvar för sin roll i den gemensamma visionen minskas också självcentrering och passivitet. Medarbetare som känner sig trygga i att kunna testa, reflektera, förbättra och prova igen löser ofta sina uppgifter på ett mer effektivt sätt.

Hur implementerar du tillitsbaserat ledarskap?

Att implementera tillitsbaserat ledarskap i en organisation kräver en samsyn från hela ledningsgruppen. Att bara en chef applicerar tankesättet hjälper inte, här behöver alla vara överens om att det är så ni jobbar. Vid tillitsbaserat ledarskap krävs också extra mycket feedback för att styra medarbetarna i rätt riktning. Som ledare behöver du jobba med att visa uppskattning för deras prestationer och att ge feedback på rätt sätt. Ta gärna med de anställda i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att påverka både strategi och riktning.

Tillit som nyckelord

Ledningen och medarbetare behöver ha ömsesidig respekt och förtroende för varandra för att tillitsbaserat ledarskap ska fungera. När en medarbetare känner att ledningen har tillit till dess kompetens och får frihet i att kunna påverka sin arbetsgång ökar också produktiviteten. Att kunna ta egna beslut är avgörande, men betyder inte heller att ledningen inte är involverad i det dagliga, snarare tvärtom. En god ledare ser till att stämma av i processen och stötta, även om de inte styr. Tillitsbaserat ledarskap är helt enkelt lösningen i en värld där flexibilitet blir allt viktigare för organisationer framöver. Här kan du gå en UGL-utbildning för att förbättra ledarskapskulturen på din arbetsplats.

Här kan du läsa mer om tillitsbaserat ledarskap och vad det kan betyda för din organisation.