EQ avgörande vid rekrytering
PUBLICERAD 12/9/2023
Lästid ca 3 min

EQ avgörande vid rekrytering

Allt fler organisationer inser vikten av emotionell intelligens (EQ) i sina rekryteringsprocesser. Tekniska färdigheter och kvalifikationer är fortfarande viktigt, samtidigt inser arbetsgivarna att den emotionella intelligensen spelar en helt avgörande roll för kandidatens samarbete och framgång på arbetsplatsen. Den nya generationen prioriterar en arbetsplats som är social och inkluderande och där din chef är någon som ser dig och kontinuerligt utvecklar dig.

World Economic Forum rankar EQ som en nyckelkompetens för vår tids ledarskap med växande fokus på att förstå och använda EQ vid effektiv rekrytering.

Vad Emotionell intelligens (EQ) är

EQ är förmågan att känna igen, förstå och hantera sina egna känslor, samt förmågan att känna empati för och relatera till andra på ett effektivt sätt. Det omfattar färdigheter som självkännedom, självreglering, stresshantering, social medvetenhet och relationshantering. Dessa färdigheter är avgörande för att skapa positiva arbetsmiljöer, bygga starka team och förbättra organisationens övergripande resultat.

Vad är EQ i rekrytering?

Genom att förstå och använda EQ för effektiv rekrytering kan organisationer fatta mer välgrundade beslut och välja kandidater som inte bara har de nödvändiga tekniska färdigheterna utan också uppvisar en hög nivå av emotionell intelligens. Detta kan leda till:

  • Ökat medarbetarengagemang
  • Minskad personalomsättning
  • Förbättrat samarbete och i slutändan större organisatorisk framgång.

Emotionell intelligens (EQ) inom rekrytering innebär att man kartlägger och tar hänsyn till en kandidats emotionella intelligens under anställningsprocessen. Genom att bedöma en kandidats EQ kan arbetsgivare få insikter om deras interpersonella förmågor, samarbetsförmåga, ledarskapspotential och anpassningsförmåga.

Bedömning av EQ vid rekrytering kan göras genom olika tester som inkluderar intervjuer för att mäta en kandidats självkännedom, självreglering, sociala medvetenhet och förmåga att hantera relationer.

Kandidater med hög EQ är mer benägna att ha

  • en stark kommunikationsförmåga,
  • empati
  • stresstålighet
  • förmåga att samarbeta effektivt
  • bidra positivt till organisationskulturen

Att ställa beteendefrågor om EQ

Företag bör ställa beteendefrågor till kandidater under rekryteringen för att utvärdera emotionell intelligens (EQ). Beteendefrågor ger insikter om en kandidats tidigare erfarenheter och förmåga att hantera olika situationer. Bodil Jonason på Kandidata certifierar rekryterare och HR-specialister i EQ och gör second opinions för internationella organisationer vid chefstillsättningar. Kandidaten får göra ett frågeformulär med EQ frågor som kombineras med ett personlighetsformulär och får sedan egna rapporter och ett samtal med en utbildad beteendevetare.

– Vi använder bara vetenskapligt validerade verktyg såsom EQ-i2.0 och HUCAMA Factors och utgår alltid från kandidatens egna svar som jämförs med en normgrupp. En intervju kan göras digitalt under 1-2 timmar och vi frågar om exempel från deras vardag. Det finns inga maxvärden men det finns riktvärden för hur mer framgångsrika individer tenderar att tänka känna och agera i dessa situationer. I ett strukturerat samtal kartläggs kandidatens tendens att fungera tillsammans med andra. Vi har underorgan till FN och globala teknikbolag som vi stödjer i rekryteringsprocessen med EQ. Några av Sveriges största rekryteringsföretag är även våra kunder.


Det fina med EQ är att det är kompetenser som går att utveckla och träna.
Vi identifierar nuläget och tränar ledarskapet.


Objektiv kartläggning och referenser på EQ

Genom att integrera psykometriska bedömningar kan företag få en mer omfattande förståelse för en kandidat än vad som kan utläsas enbart genom intervjuer eller meritförteckningar. Dessa objektiva data kan ge ett tillförlitligt och standardiserat mått på en kandidats emotionella intelligens, vilket hjälper till att identifiera dem som har de egenskaper och färdigheter som krävs för att lyckas inom organisationen. Psykometriska bedömningar erbjuder dessutom flera fördelar. De ger en opartisk och konsekvent utvärdering av kandidater, vilket säkerställer rättvisa och minskar risken för omedvetna fördomar i anställningsprocessen. Dessa sparar också tid och resurser genom att effektivt screena en stor pool av kandidater, så att rekryterare kan fokusera intervjuer på dem som uppvisar hög EQ.

Vid referenstagning ställer vi frågor om hur individen agerar och samspelar i olika situationer. Du kan ladda ner frågor om EQ att använda vid din rekrytering här.

Certifiering 2-3 gånger per år

Certifiering i EQ-instrumentet tar 2 dagar i lärarledd kurs med slutprov.

Nästa kurstillfälle: 26-27 oktober.

Unik rabattkod för HRnytts läsare: HRNEQ2023

ANMÄL DIG HÄR


Det här är Kandidata

Kandidata är specialister på tester, personbedömningar, ledarutveckling och utbildning. Verksamheten bygger på vetenskapligt bevisade teorier från Emotionell Intelligens, Neuroscience och Personlighet och data från Gallup för hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer.Du kan läsa mer om EQ-certifiering här.