Har du koll på trendgruppen Perennials?

Lästid : 2 min

Har du koll på trendgruppen Perennials?

Enligt forskare är det inte längre lönt att prata om Generation X, Y, Millennials och Baby boomers – nu kliver istället Perennials in på arbetsmarknaden. Men har du koll på vad de kan tillföra ditt företag och hur du hittar dem?

För att kunna förstå och förutsäga olika beteenden har vi tidigare utgått från vilken generation målgruppen tillhör och sedan delat in dem i olika kategorier. Men i och med att tiderna utvecklas har en ny målgrupp vuxit fram som kan vara bra att ha koll på, både vid rekrytering och employer branding. Välkommen Perennials!

Olika ålder, samma intressen

Enligt Gina Pell (grundare till ”The What”) är Perennials en helt ny grupp konsumenter och medarbetare, som gör att ålder, kön och demografi inte längre är relevant att utgå från. Den gamla teorin tog för givet att varje generation hade ungefär samma intressen och betedde sig likadant – ett ganska snävt antagande som inte visat sig stämma helt. Definitionen av Perennials är istället inte en generation, utan snarare en grupp där ålder är oviktigt – vilket gör att de som grupp också kommer vara relevanta en lång tid framöver. 

Värderingar viktigt

Så vad kännetecknar då en Perennial? Medan Millenials passar inom en viss ålderskategori (födda 1981-1996), är den nya trenden att istället titta på den här målgruppen utifrån intressen, beteenden och värderingar. Perennials kan alltså bestå av människor i ett brett spann av olika åldrar.

Det här är Perennials

Så vad har då alla Perennials gemensamt? Bland annat har de koll på vad som händer i omvärlden, är uppdaterade kring teknologi och har vänner i alla generationer. En Perennial är helt enkelt någon som fortsätter vara nyfiken, engagerar sig och tänker globalt – oavsett ålder. 

Så känner du igen en Perennial

Om det inte är ålder eller utseende, hur känner du då igen dem? Jo, via deras egenskaper och beteende. En Perennial engagerar sig, är gärna mentor åt andra, är passionerad, kreativ, självsäker och samarbetsvillig. Perennials är således inte en generation, utan snarare ett mindset – som kan tillföra mycket till ditt företag.

Vad betyder det för mig som arbetsgivare?

Vill du hitta en Perennial att anställa är det inte lönt att titta på födelsedatumet i ansökan, utan snarare ställa de frågor du behöver för att ta reda på hur de tänker kring sin samtid. På så sätt riskerar du inte heller att missa riktigt bra medarbetare, utan kan säkerställa att deras egenskaper, värderingar och intressen överensstämmer med din organisation och det ni efterfrågar.