Hoppas du också på det bästa när du rekryterar?
PUBLICERAD 31/10/2022
Lästid ca 2 min

Hoppas du också på det bästa när du rekryterar?

Med största sannolikhet har majoriteten av alla företag någon gång varit med om en felrekrytering som tyvärr har slutat i en kostsam historia.

För att minimera risken för en felrekrytering behöver vi basera våra beslut på fakta och kunskap. Det är annars lätt att bli omedvetet partisk i urvalet av kandidater och att beslutet inte baseras på vad som är specificerat i kravprofilen. Risken för felrekryteringar ökar särskilt om vi tar beslut på magkänslan. Ett avgörande sätt att undvika felrekrytering, är att arbeta med en kompetensbaserad och kvalitetssäkrad metod.

Rekryterar du själv?

Det är många delar att beakta vid till exempel urval och rekrytering. Att välja och besluta sig för rätt kandidat är i många fall en utmaning och kan vara svårt. Många gånger sitter man som ansvarig själv i sitt beslut utan tillräckligt med underlag som kan vägleda. Särskilt om det finns för och nackdelar som väger ungefär lika mellan kandidaterna.

För att få stöd till det bästa utfallet behöver man först lägga pusslet för att förstå berörda personers egenskaper, beteenden och förmågor. Dessa är unika för varje individ och styr hur väl de kommer prestera samt trivas i sin yrkesroll.

Testhuset har i många år jobbat forskningsbaserat. Det har hjälpt många verksamheter att hitta de kandidater som är bäst för dem. Samtidigt som det har hjälpt kandidater att hitta rätt karriärväg.

Få bättre resultat av din rekrytering med Second Opinion

Kvalité och trygghet hela vägen

Vi på Testhuset vet att när vi kombinerar kunskap om hela kunden med forskningsbaserade metoder och certifierade utförare säkerställer vi ett träffsäkert beslutsunderlag. På det här sättet minimeras risken för felrekrytering och ger en trygghet om det slutliga beslutet.

Testhuset har tagit fram ett effektivt och enkelt verktyg i form av vår tjänst Second Opinion. Den bygger på Den Norske Veritas (DNV) process och utövas av DNV certifierade rekryterare. Vi är ledande i Sverige med att jobba enligt deras kompetensbaserade process. Med vår metod täcker vi in hela processen och ger ett personligt stöd i urvalet. Ett mervärde som Second Opinion ger, via den personliga återkopplingen till kandidater, stärker dessutom arbetsgivarvarumärket.

Se bortom CV:et med hjälp av tjänsten Second Opinion– testa kostnadsfritt

Vi har bara positiva erfarenheter av den nytta som Second Opinion ger både verksamheter och individer. Det är vår ambition att fler skall få möjlighet att använda verktyget och få bästa resultat vid urval och rekrytering. Vi vill fortsätta dela med oss och göra skillnad. Vi erbjuder därför en kostnadsfri Second Opinion – kontakta oss och prova du också!