Miniguide – så håller du en lyckad anställningsintervju
PUBLICERAD 3/11/2022
Lästid ca 4 min

Miniguide – så håller du en lyckad anställningsintervju

Det är inte bara kandidaten som behöver förbereda sig för en anställningsintervju. Att hålla i ett samtal har sina utmaningar, men med rätt teknik får du alla förutsättningar för en lyckad intervju och en god rekryteringssituation – och får i bästa fall förmånen att hitta en ny, härlig kollega.

Förbered dig

Läs på om kandidaten före intervjun och ta gärna en sista titt på deras CV och personliga brev eller video. Tänk igenom dina önskemål en gång till och gör en lista på kraven för tjänsten så att du får enklare att fokusera på de punkterna. Boka gärna det mysigaste mötesrummet på kontoret för en avslappnad stämning och ett gott intryck av företaget.

Undvik de vanligaste fallgroparna

Många gör misstaget att börja intervjun med orden ”Berätta lite om dig själv”. Det är en väldigt svår och öppen fråga, särskilt i en intervjusituation när personen säkert känner sig lite nervös. Be i stället kandidaten säga något om sitt nuläge på sin nuvarande arbetsplats eller be dem berätta varför de söker en ny tjänst. Genom att ställa mer specifika frågor får du också mer specifika svar, men se upp så du inte ställer frågor som går att besvara med enbart ”ja” eller ”nej”.

En lyckad intervju är ett samtal

Det är lätt att intervjun blir ett slags förhör, men en kandidat är en potentiell blivande kollega som du har framför dig. Småprata gärna i början för att lugna nerverna och gå igenom det praktiska, som hur länge intervjun förväntas hålla på. Det är också vanligt att intervjuaren är den som pratar mest, när det egentligen är kandidaten vi behöver få information om – så glöm inte att lyssna aktivt och ställa många följdfrågor.

Hur presenterar du ditt företag eller organisation?

När du ska berätta om verksamheten – ställ frågor om vad kandidaten redan känner till om företaget. Ha sedan Employer braniding i åtanke och presentera er som om du hade en potentiell kund framför dig. Berätta varför just du trivs på företaget och vad du tycker är fördelarna med att ha dem som arbetsgivare.

Var ärlig om tjänsten

Även om du ska sälja in ditt företag är det förstås bra att vara ärlig med de utmaningar som finns på arbetsplatsen och i just den rollen kandidaten söker. Fråga gärna hur de skulle lösa situationer kopplade till dessa utmaningar och be dem utveckla svaret om det behövs.

Behåll fokus på kandidaten

Det är lätt att vilja prata för mycket, men intervjun handlar ju egentligen om att få veta så mycket kandidaten som möjligt, för att se om de skulle passa i rollen. Ställ en fråga i taget, istället för dubbelfrågor och behåll fokuset på kandidaten och huvudfrågorna. Var inte rädd för att vänta ut svaren. Ta gärna fram din lista över kraven under tiden, när du behöver påminna dig.

Be om konkreta exempel

Att be kandidaten om konkreta exempel på situationer de löst på sin tidigare arbetsplats och vilka resultat det fått vara en god idé. Frågor som ”När känner du dig mest lyckad på jobbet?” kan ge en bild av vad de har för arbetsmoral och vad de själva söker. Var inte rädd för att be om exempel, för att se till att ni förstår varandra.

Behandla alla likadant

Genom att ge alla kandidater ungefär samma frågor får du lättare att jämföra efteråt. Undvik diskriminering och försök hålla frågorna till det som har med tjänsten att göra. Stryk till exempel frågor om religion, politiska åsikter eller planer på att bilda familj och se upp för din ”magkänsla” – den bygger ofta på förutfattade meningar och vår vilja att hitta personer som är lika oss själva. Försök i stället vara öppen och skaffa bra underlag för att kunna ta beslut baserat på fakta.

Ytterligare frågor

Efter intervjun är det bra att sammanfatta vad som sagts och summera dina intryck. Se också till att kandidaten har möjlighet att ställa frågor och vet var de ska vända sig om de kommer på något ytterligare som de vill komplettera med efteråt.

Den viktiga återkopplingen

Glöm inte att meddela direkt i intervjun när och hur återkoppling kommer att ske. Genom god återkoppling till alla kandidater ger ni ett gott intryck av företaget och fortsätter förmedla en positiv bild av er. Här kan du läsa mer om varför trög återkoppling är den vanligaste rekryteringsfällan Finns det kandidater som gav ett extra gott intryck men inte valdes för tjänsten? Berätta det och fråga om ni kan hålla kontakten – även om kandidaten inte är intressant för er just nu, så kanske en roll kan bli aktuell i framtiden.

För en lyckad intervju - tänk på att:

Skapa en trevlig stämning
Sälja in företaget på ett bra sätt
Vara tydlig med vad ni söker
Vara ärlig
Fortsätta vara fördomsfri
Lyssna mer än du pratar
Återkoppla efteråt