Nya LAS – vad innebär den egentligen
PUBLICERAD 31/3/2023
Lästid ca 3 min

Nya LAS – vad innebär den egentligen

Kanske har du stött på begreppet ”nya LAS”? Det är helt enkelt Lagen om anställningsskydd som började gälla 1 oktober 2022. Nya LAS kom att innehålla mycket förändringar, fler än sedan lagen infördes 1982 – örändringar som du som arbetsgivare bör hålla koll på. Här är några av dem.

Den så kallade ”nya LAS” är resultatet av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Den innebär att det numera har blivit enklare att säga upp anställda och göra undantag för turordningsregler. Vissa begrepp har också bytts ut – som till exempel ”saklig grund” som blivit ”sakliga skäl”. Det innebär att du som arbetsgivare inte längre behöver ha arbetstagarens personliga intresse i åtanke när du säger upp dem, alltså inte längre behöver ta hänsyn till deras försörjningsplikt eller om de har lätt eller svårt att få en ny anställning.  Det räcker också med en omplacering, inte flera, vilket har varit fallet tidigare. Som arbetsgivare slipper du också göra en prognos vid uppsägning av personliga skäl, för att reda ut om det är en engångsföreteelse eller om det kan tänkas hända igen. En situation kan alltså vara tillräcklig för att avbryta anställningen. 

Heltid är norm

En av de viktigaste förändringarna i LAS är att heltidsanställning gäller om inget annat avtalats. Med nya LAS är det alltså viktigare än någonsin att skriva särskilt anställningsavtal, till exempel för personer som har tidsbegränsade anställningar som vikariat eller säsongsarbete. Annars måste du numera motivera varför det inte är heltid – och det måste du göra skriftligen och inom tre veckor, om den anställda begär det. Du behöver också ha koll på när en visstidsanställning går över till en tillsvidareanställning – eftersom du då inte längre har rätt att säga upp medarbetaren, bara om det är på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

Se till att använda rätt termer

I nya LAS är det angett att beslutet om uppsägning inte får vara fattat innan förhandlingen är färdig. Därför är det extra viktigt att tänka på vilket språk du använder vid uppsägningen. Det vill säga, det kan vara bra att uttrycka sig i termer som ”Det här är vad vi planerat”, ”Det här är vad vi föreslår” eller ”Det här är vad vi tänker på”, snarare än i definitiva termer. 

Nya LAS och uthyrningslagen 

En annan viktig del i nya LAS är uthyrningslagen som innebär att de konsulter som varit inhyrda via bemanningsföretag mer än 24 månader ska erbjudas en anställning. Här gäller det alltså att läsa på lite extra för att veta vad som gäller och när en konsult går under uthyrningslagen. Men rätt använd är den också en bra chans att få tillfälle att anställa konsulter som ni trivs bra med och vill behålla på företaget.

Turordningsundantagen blir fler

Tidigare har turordningsundantag endast varit tillåtet om du har max 10 anställda, men numera kan alla företag, oavsett storlek undanta 3 personer från uppsägningsordningen. Det kan vara en stor hjälp när du precis anställt en expert som varit svår att få tag på eller om du har nyckelspelare i företaget som du gärna vill behålla även vid arbetsbrist. här är det viktigt att kolla upp kollektivavtalet – eftersom det då kan vara möjligt att undanta ännu fler. Till exempel tre personer per arbetsställe, eller fyra på ett ställe. Så här behöver du även sätta dig in i kollektivavtalet och vad som gäller där. 

Vill du veta mer om nya LAS? Missa inte avsnitt nummer 18 av HRnytt-podden som du hittar här