Tips på hur du förbereder dig inför en anställningsintervju
PUBLICERAD 12/7/2023
Lästid ca 3 min

Tips på hur du förbereder dig inför en anställningsintervju

Det kan vara svårt att veta hur du ska förbereda dig inför en intervju. Alla intervjuare är olika men det finns också vanliga frågor som ofta återkommer.

Jobbland är en av landets största jobbsökmotorer och arbetslivsmedier. Här kommer deras tips för hur du kan svara på de vanligaste frågorna.

 1. Det första intrycket är viktigast.
  Arbetsgivaren eller intervjuaren brukar börja intervjun med att be dig berätta något om dig själv. Det är en bra samtalsöppning, så börja starkt. Tänk på att du träffar personen för första gången och du måste berätta kortfattat och så intressant som möjligt om dig själv.

  Berätta kort om din karriär: din arbetshistoria, dina viktigaste prestationer och dina mål. Intervjuaren har redan ditt CV och personliga brev, så du behöver inte återge din bakgrund. Berätta om något som skiljer dig från andra kandidater och betona din motivation.
 2. Varför vill du jobba hos oss?
  Med denna fråga vill intervjuaren testa hur mycket du bekantat dig med företaget före intervjun. Det är lätt att besvara frågan om du vet något om företagets bakgrund och utbud, läget inom branschen och jobbet du söker.

  Ta därför reda på i vilken bransch företaget verkar, vilken kultur som råder i företaget och vad dess mission och vision är. Använd informationen du samlat för att berätta varför du vill ha jobbet och varför din erfarenhet lämpar sig för jobbet i fråga.
 3. Vilka är dina styrkor?
  Dina styrkor och svagheter är något som intervjuaren kan gå igenom på samma gång, så du bör förbereda dig för båda. När du berättar om dina styrkor ska du utforma svaret efter arbetsbeskrivningen.

  Arbetsbeskrivningen tar vanligtvis upp ansvarsområden och även olika färdigheter som krävs eller är bra för att kunna utföra uppgiften. Om du har dessa färdigheter ska du uppge dem som dina styrkor. Var noga med att ge bra exempel i stället för att bara lista dina karaktärsdrag.
 4. Vilken är din största svaghet?
  Här har vi allas favoritfråga. Att svara på frågan är ingen enkel match, då svaret så lätt blir klichéartat. Intervjuaren kommer genast att märka om du försöker vända en svaghet till din styrka.

  Välj därför rätt svaghet och lägg till något positivt till ditt svar. Säg att det är ett problem du försöker arbeta på. Till exempel så här: ”Jag har en dålig ovana att skynda mig med projekt, då jag snabbt vill bli klar med dem. Men jag har lärt mig att sakta farten och fokusera mer på kvalitet än kvantitet.”
 5. Var ser du dig själv om fem år?
  Ditt svar på denna frågan bör återspegla din vilja att engagera dig i företaget och dess tillväxt. Säg att du vill lära dig så mycket som möjligt och öka din kompetens. Du kan också nämna att du vill avancera i företaget i framtiden. Svaret bör visa att du vill skapa dig en lång karriär i företaget.

  Syftet med frågan är framför allt att ta reda på om dina förväntningar på din karriär är realistiska, om du är tillräckligt ambitiös och om den aktuella uppgiften är i linje med dina senare mål. Företag rekryterar gärna människor som vill växa och utvecklas i sin karriär.
 6. Hur reagerar du på konflikter?
  När du får en fråga som denna vill intervjuaren att du ger exempel på konfliktsituationer. Beskriv en situation då du råkat i en konflikt eller annan problemsituation på arbetsplatsen.

  Förklara hur du hanterade situationen och hur den slutligen löstes. Berätta från början till slut men var ändå kort och koncis i ditt svar.
 7. Varför ska vi anställa dig?
  Det här kan vara en av de sista frågorna du får under intervjun. Liksom den första frågan är också den här en aning obestämd, så tänk ut ditt svar i förväg. Berätta om dina viktigaste förmågor och prestationer och varför just du är rätt val för jobbet.

  Utgå från rekryteringsannonsen och förklara varför du vore bäst på att klara arbetsuppgifterna. Om du inte får frågan kommer du förmodligen att få möjlighet att fråga intervjuaren om något.

Källa: Jobbland