Så här skiftar HR sitt fokus 2023
PUBLICERAD 25/1/2023
Lästid ca 1 min

Så här skiftar HR sitt fokus 2023

Det förväntas bli ett större fokus på vidareutveckling internt när anställningsgraden minskar.

Det ser ut att bli en lägre anställningsgrad bland svenska företag under 2023 enligt en ny undersökning bland över femtio rekryterare. Istället förutspås vidareutveckling av befintlig personal få ett större fokus än föregående år.

På frågan hur anställningsgraden kommer vara hos företagen under 2023 jämfört med 2022 svarade:

  • 77 procent att de trodde på en lägre anställningsgrad, till skillnad från 2022 då ingen trodde att det skulle bli lägre anställningsgrad.
  • 20 procent tror att företag kommer vidareutveckla befintlig personal när de är i behov av ny kompetens, en ökning från föregående år då siffran låg på 2 procent.

Ökat fokus på ekonomi

En annan tydlig trend är ett ökat fokus på ekonomi vad gäller områden svenska företag kommer att satsa mest på när de rekryterar under 2023. Aktiv försäljning och affärsutveckling hamnar också högt.

Mest eftertraktade egenskaperna

I undersökningen har rekryterarna även fått frågan om vilka som är arbetsgivarnas mest eftertraktade egenskaper hos kandidaterna.

  • Driv och energi har varit mest efterfrågat under de senaste åren, och värderas fortfarande högt.
  • Att vara kommunikativ är en annan egenskap som ligger i toppen och efterfrågas ännu mer än förra året.
  • När det gäller vad kandidaterna värderar högst just nu toppas listan av möjlighet att jobba hemifrån, följt av god företagskultur, en bra chef och möjligheter till karriärutveckling internt.
Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novare via webbenkät under december 2022. I undersökningen har femtioen rekryterare deltagit från samtliga av Novares sex rekryteringsbolag.