Så stärks varumärket när du anställer ukrainska kvinnor på flykt
PUBLICERAD 11/4/2023
Lästid ca 3 min
Karin Heri

Så stärks varumärket när du anställer ukrainska kvinnor på flykt

En ny paneuropeisk undersökning som utforskar flyktingrelaterade företagsaktiviteter visar att konsumenter i alla åldrar visar starkt stöd för företag som anställer flyktingar.

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina har nuvarande och tidigare verkställande direktörer från ISS, Microsoft Polen, PepsiCo och Unilever anslutit sig till Tent Partnership for Refugees i samband med Tent European Business Summit. Toppmötet i juni kommer att mobilisera europeiska företag för att påskynda den ekonomiska integrationen av ukrainska kvinnor på flykt.

"I Tents nyligen släppta forskningsrapport menar de 5 622 tillfrågade i såväl Sverige som Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien med stor marginal att de är mer benägna att köpa från företag som anställer flyktingar. Vad jag tycker är särskilt anmärkningsvärt är att denna uppfattning gäller europeiska konsumenter av alla politiska åsikter, inklusive de som identifierar sig som progressiva, centristiska och konservativa. Detta visar att av integration flyktingar genom att hjälpa dem att få arbete inte kan ses som en kontroversiell eller polariserad fråga. Win-win-situationen bör motivera företag att agera och anställa flyktingar, med Tents stöd. Mer och mer ser vi att ekonomiska och sociala affärsmål verkligen kan förenas."
Karin Heri, Country Director Sweden, Tent Partnership Refugees.

Resultat från den svenska undersökningen

Förväntningar på att varumärken ska agerar ansvarsfullt
  • Svenska konsumenter förväntar sig att varumärken agerar ansvarsfullt  och stödjer företag som står upp för flyktingar.
  • På frågan om vilka specifika åtgärder företag kan ta, anger konsumenterna med mycket stor marginal  att de är mer benägna att köpa från företag som anställer flyktingar.
  • De köper hellre från företag som anställer flyktningar än från företag som skänker pengar för att stödja flyktingar. Det sistnämnda har de allra flesta företag historiskt sett föredragit  att göra på grund av att det uppfattas som mer humanitärt  och mindre kontroversiellt.
  • Konsumenter reagerar mindre positivt på att företag engagerar sig i statlig opinionsbildning för att öka antalet flyktingar, eftersom detta är mer politiskt polariserande.
Konsumenter i alla åldrar
  • Unga konsumenter är mer benägna att köpa från varumärken som anställer flyktingar,
  • 5-6 gånger så många från generation z och s k millenier skulle sannolikt stödja än motsätta sig denna åtgärd.
  • Det är inte bara unga konsumenter som stödjer företag som anställer flyktingar – svenska konsumenter i alla åldrar  anger med bred marginal att de är mer benägna att köpa från varumärken som anställer flyktingar.
Alla politiska riktningar är berörda
  • Opinionen kring flyktingar kan se polariserad ut, men svenska konsumenter av alla politiska riktningar stödjer företag som anställer flyktingar.
  • Inte överraskande är att konsumenter som identifierar sig som progressiva uttrycker mycket starkt stöd för varumärken som anställer flyktingar.
  • Även konsumenter som identifiera som konservativa ange med bred marginal att de är mer benägna att köpa från företag som anställer flyktingar och håller med om att när flyktingar arbetar, betalar det skatt istället för att förlita sig på statligt bistånd.

Om Tent Partnership for Refugees

Tent Partnership for Refugees är en global organisation som arbetar med multinationella företag över hela världen för att främja integration av flyktingar på arbetsmarknaden. Nu vänder organisationen sig till svenska företagsledare och uppmanar svenska företag att agera i Tents nya initiativ, The Sunflower Project. Huvudfokuset är att hjälpa ukrainska kvinnor som befinner sig i Sverige. Organisationen hjälper företag att utforma program för att sänka barriärer och anställa flyktingar.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes online av Qualtrics bland 800 vuxna i åldern 18 år och uppåt i Sverige. Fältarbete pågick mellan november 2022 och januari 2023.