Så får ni alla medarbetare att förstå och uppskatta förändringar på arbetsplatsen

Lästid : 2 min

Så får ni alla medarbetare att förstå och uppskatta förändringar på arbetsplatsen

Psykologen och organisationskonsulten Anders Rydell ser ofta att otydlig och otillräcklig internkommunikation kan bidra till stress och konflikter vid omstruktureringar. Men det finns enkla och effektiva metoder för att förbättra situationen.

När omstruktureringar i en företagsorganisation väl genomförs har ledningen ofta arbetat länge med frågan. Det kan göra att man inte tänker på att förklara ordentligt för de anställda varför förändringarna genomförs, då det ju är glasklart för ledningen. Risken är då att medarbetarna inte ställer sig bakom projektet och att en positiv omstrukturering förvandlas till en negativ upplevelse.

Egna appar förbättrar internkommunikationen

I det första avsnittet av HRnytts nya poddsatsning medverkar psykologen och organisationskonsulten Anders Rydell, och han lyfter fram vikten av internkommunikation för att säkerställa att alla medarbetare förstår och ställer sig bakom nya satsningar. 

Det här är något som Appspotr, ett svenskt bolag som erbjuder enkel och effektiv apputveckling och appar-som-en-tjänst, också har tagit fasta på. Bolaget har tagit fram ett antal koncept och mallar som gör att företag snabbt kan skapa en skräddarsydd kanal för internkommunikation som medarbetarna alltid har med sig i sina mobiltelefoner. För att lyfta fram den här möjligheten har Appspotr och Anders Rydell inlett ett samarbete.

– Samarbetet med Anders Rydell föll sig naturligt då han fokuserar mycket på att minimera onödigt krångel på arbetsplatsen. Detta är helt i linje med vår målsättning för våra appar, inte minst de som utformats för att effektivisera företags internkommunikation, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

Funktionell dumhet – drabbar även smarta människor

I poddavsnittet berättar Anders Rydell även om så kallad funktionell dumhet, vilket är ett begrepp för onödig verksamhet som genomförs och tar tid från viktiga uppgifter. Det kan handla om slentrianmässiga möten eller byråkrati som stjäl tid och energi. Läkare som lägger alltmer tid på att rapportera i olika system i stället för att arbeta med patienter är ett konkret och aktuellt exempel.

– Allt som kan få väck bök och bröte på arbetsplatsen är bra, inte minst en tydlig internkommunikation. Där har produkter som Appspotr en viktig funktion att fylla, säger Anders Rydell.

Lyssna på Anders Rydells råd om förbättrad interkommunikation

Det går att lyssna på hela poddavsnittet där psykologen och organisationskonsulten Anders Rydell medverkar där poddar finns.

Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple podcats