Tips! Så här promptar du din AI-assistent
Foto: Nicholas Fernholm
PUBLICERAD 16/11/2023
Lästid ca 3 min

Tips! Så här promptar du din AI-assistent

Nicholas Fernholm är en eftertraktad föreläsare som hjälper organisationer att förstå och testa framtidens AI-assistenter. Här kommer hans tips för hur du promtar din "AI-assistent"

En AI-assistent är utformad för att hjälpa dig med olika uppgifter eller aktiviteter såsom analys, skapa texter eller presentationer. AI:t förstår dina instruktioner och skapar ett svar för att försöka tillgodose dem på bästa sätt, vilket kräver att vi blir bättre på att ge tydliga instruktioner.

Microsoft lanserar Co-pilot

Microsoft har släppt sin första lansering av Co-pilot till utvalda kunder. Nästkommande månader så kommer dessa AI-assistenter vara tillgängliga för alla, i de flesta verktyg och appar.

Tips på hur du kan prompta din "AI-assistent"

 • Var tydlig och specifik
  Vi alla behöver "omprogrammeras" från vad vi är vana vid att göra när vi söker på internet. När vi söker efter något specifikt på vanliga sökmotorer så tvingas vi bli mer generella i våra sökningar för att hitta rätt, då specifika sökningar leder ofta till felaktiga resultat.

  Med AI som din assistent så behöver vi göra tvärtom. Vi behöver bli alltmer specifika i våra förfrågningar för att säkerställa relevanta svar. Använd konkreta ord och detaljer som beskriver vad du vill att AI:n ska generera. Undvik vaga eller generella formuleringar som kan förvirra AI eller leda till generella och otydliga resultat.
 • Använd exempel och referenser
  Ge AI ett par exempel på den typ av innehåll, stil eller ton du vill ha. Man kan även hänvisa till andra resultat som har liknande egenskaper som det du söker.

  Se till att vara tydlig med vilket format du vill ha svaret i. Exempelvis: "Jag vill ha X. Ge mig X i tabellformat med 5 punkter samt en mening som beskriver vardera punkt i en separat kolumn." Eller "Skapa Y. Gör det i en professionel ton samt använd inte för många superlativ eller förstärkande ord. Begränsa svaret till max 500 ord."
 • Ge feedback och repetera svaren
  Berätta för AI:n vilka delar av svaret som var användbara och vilka delar som kunde förbättras. Om du märker att AI:n har gjort ett fel, säg det så att den kan rätta till det.

  Fråga AI att skapa nya prompts eller vad den behöver från dig för att göra ett bättre jobb. Var kreativ och experimentell. Prova olika formuleringar, längder och stilar på dina prompts. Lek med strukturen och ordvalet. Se vad som fungerar bäst för din situation och vad som ger dig de mest intressanta resultaten.
 • Använd förformulerade prompts
  Dra nytta av de lösningar som andra har skapat och som finns tillgängliga för att skriva bättre prompts. Till exempel kan du hitta mängder av prompts som hjälper AI:n att bli bättre när du vill använda den för att generera tabeller, kod, lektioner, kreativa- och professionella texter.

AI-assistenter kommer på bara några år få lika stor påverkan som den industriella revolutionen hade under förra århundradet. Tester visar att exempelvis programmerare ökade effektiviteten med 55% och managementkonsulter levererade 40% högre kvalitet, på kortare tid, när de använde Co-pilots. Detta är bara början. 2023 kommer att gå till historien som året då AI på riktigt började förändra samhället. Idag, inte imorgon, är tiden då vi måste börja använda dessa verktyg och lära oss framtidens arbetsformer. - Nicholas Fernholm


Om Nicholas Fernholm

Nicholas har föreläst i många år om hur individer och organisationer kan bemöta en alltmer föränderlig värld. Han tar inspiration från sina erfarenheter som robotchef på Nya Karolinska sjukhuset, logistikchef under uppbyggnationen av Älvsjö Epidemisjukhus samt projektledare i den enorma omställningen sjukvården genomförde under krisen.