Det här behöver du som HR veta om endometrios
PUBLICERAD 20/3/2023
Lästid ca 2 min

Det här behöver du som HR veta om endometrios

Hela 1 av 10 kvinnor är drabbade av endometrios – en sjukdom med ett krångligt namn, men som är oerhört vanlig. Eftersom så många lider av den är risken stor att det gäller någon av dina medarbetare. Men vad innebär diagnosen och varför är det så viktigt för HR att kunna stötta? Här reder vi ut vad som gäller.

Över 190 miljoner kvinnor världen över (inklusive transpersoner och en del barn) är drabbade av endometrios. Det gör att det inte är en marginell sjukdom – snarare tvärtom. Men trots att den är så vanlig lider många drabbade i tysthet. Eftersom kunskapen om endometrios fortfarande är låg är det många som undviker att tala om för sin chef eller sina kollegor att de lever med den. Här spelar HR en viktig roll för att förebygga att verksamheten påverkas, hjälpa individen till hälsa och främja ett mer jämställt arbetsliv.

Kronisk sjukdom

Endometrios uppkommer av att livmoderslemhinneliknande vävnad har satt sig på andra ställen i kroppen och orsakar blödningar, cystor och ärrbildningar. Det vanligaste symptomet på endometrios är kraftig smärta i magen kring menstration, en smärta som inte går att jämföra med vanlig menssmärta. Att gå till jobbet under ett skov kan därför vara svårt och i vissa fall omöjligt.

Olika beroende på individ

Det viktigaste att veta om endometrios är att sjukdomen ser olika ut för olika individer. Därför är det inte säkert att en person som är drabbad av endometrios har svårigheter på arbetsplatsen. Men många medarbetare med endometrios har återkommande problem med stark smärta och i dagsläget finns inget botemedel.

Så kan du som HR stötta

Genom att stötta personal med endometrios ser du inte bara till att minska effekterna av sjukdomen för individen, utan kan också förebygga att det påverkar verksamheten. Enkla sätt är att se till att det finns vilorum på arbetsplatsen och att ge medarbetaren möjlighet att arbeta hemma vid behov, så att de inte känner sig tvingade att sjukskriva sig lika ofta. Dessutom kan du som HR lägga extra vikt vid att:

  • Läsa på om endometrios (1177 har en bra sida).
  • Visa förståelse för att endometrios är en smärtsam, men vanlig sjukdom.
  • Erbjuda hybridarbete vid behov.
  • Se till att det finns vilorum på arbetsplatsen, eller en lugn plats att dra sig undan.
  • Ha god kommunikation med dina medarbetare så att de känner sig trygga att berätta hur de mår.
  • Fråga vad medarbetaren själv anser att de behöver för att underlätta i sitt jobb.