Detta kan du vänta dig av framtidens arbetsplats
PUBLICERAD 5/2/2024
Lästid ca 2 min

Detta kan du vänta dig av framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats är ett ämne som engagerar många och som genomgår ständiga förändringar i takt med teknologiska framsteg och samhällsutveckling. En färsk rapport visar att vi bland annat kan förvänta oss mindre kontorshubbar med smarta funktioner.

En färsk rapport från Jabra "Future of Work" visar att vi kommer att få se en ökad användning av AI, utökade virtuella miljöer och nya generationer av hårdvara. Det gör att framtidens arbetsplats kommer att vara ännu mer dynamisk och frikopplad från fasta platser. Detta med stöd av molnteknik och kommunikationsplattformar. Arbete spås ske under pendlingen, på gatan eller på kaféet.

 1. Flexibilitet och distansarbete kan öka känslan av isolering
  Det finns en ökad efterfrågan på flexibilitet och möjligheten att arbeta på distans har stärkts på grund av teknologins framsteg.

  Med flexibiliteten att arbeta var som helst är det inte längre nödvändigt att kompromissa för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv. Med färre fysiska beröringspunkter finns det dock en risk att anställda känner sig isolerade, vilket gör det svårare att skapa och känna en stark känsla av tillhörighet på jobbet.
 2. Möjlighet att använda en mer mångsidig talangpool
  Organisationer kan utnyttja en mer mångsidig talangpool som sträcker sig över ett större geografiskt avstånd, eftersom anställda inte längre behöver bo inom pendlingsavstånd till jobbet. Företag kommer att behöva se till att de kan övervaka prestationer mer effektivt när anställda arbetar på distans.
 3. Mindre kontorshubbar med smarta funktioner
  Smarta arbetsytor och kontorsmöbler kommer att vara multifunktionella och möjliggöra mer sömlösa anslutningar, anpassade till personliga, hybrid- och fjärrmöten. Kraven att arbeta på kontoret fem dagar i veckan försvinner. Företag kan istället hyra ett större antal mindre kontor för att ta emot en mer geografiskt spridd arbetsstyrka.
 4. Virtuella arbetsytor
  Virtuella möten, samtal och utbildningar kommer att förbättras med hjälp av AR och VR, eller bara mer sofistikerad video- och ljudmjukvaruintegrering.

Läs mer på HRnytt:

Hur kan vi stötta varandra i en arbetsmiljö där vi nästan aldrig träffas fysiskt?

Svenska arbetsplatser saknar utrymme för fokuserat arbete


Om rapporten

Rapporten Future of Work publicerad av Jabra bygger på insikter från analyser av hundratals samhällstrender samt intervjuer med 76 akademiker och branschexperter.