Fyra förändringar som kan påverka det flexibla arbetslivet
PUBLICERAD 10/4/2024
Lästid ca 3 min

Fyra förändringar som kan påverka det flexibla arbetslivet

Hur kommer det flexibla arbetslivet att se ut framöver? SD Worx experter berättar om de största förändringarna att hålla ögonen på.

AI har förändrat hur vi ser på produktivitet i olika branscher, samtidigt som populariteten för distansarbete och flextid har lett till en omvärdering av vad vi menar med "kontorskultur", "balans mellan arbete och fritid" och mycket annat. Här är fyra kommande förändringar i den flexibla arbetsplatsen.

Ett - Ökad relevans och personlig anpassning av förmåner

Sättet som medarbetare uppfattar förmåner håller på att förändras.

"Det är sant att människor föredrar att ha en mängd olika förmåner att välja mellan, men den här förändringen handlar inte bara om variation, utan också om relevans och individuell anpassning. Medarbetarna vill ha förmåner som speglar deras personliga värderingar och omständigheter - allt från stöd för psykisk hälsa till flexibla möjligheter till ledighet som är skräddarsydda för deras livssituationer. Då stöttar du dem inte bara i arbetet utan även i privatlivet och ger dem en långsiktig karriärväg på din organisation som gör att de verkligen kan trivas."

– SD Worx HR-evangelist Jan Laurijssen

För arbetsgivare innebär det att de måste överväga nya strategier som exempelvis ekonomiskt stöd för att må bra eller erbjuda "workation", men också att få feedback på om dessa strategier verkligen skulle vara relevanta för de unika behoven hos medarbetare.

Upptäck vad medarbetare värderar mest, ladda ner gratis e-bok om flexibelt arbete här.

Två - Vikten av rättvisa

Lorenzo Andolfi, Senior Researcher på SD Worx, betonar vikten av rättvisa på den flexibla arbetsplatsen.

"När vi skräddarsyr förmåner efter individuella behov är utmaningen att upprätthålla rättvisa och inkludering, samtidigt som vi naturligtvis måste säkerställa efterlevnad, men hur säkerställer du rättvis behandling när alla har olika behov? Potentiella lösningar kan vara att erbjuda förmånspoäng som medarbetarna kan använda efter eget önskemål."

"Det är viktigt att kontinuerligt se över och förnya riktlinjerna för flexibelt arbete och förmåner, samtidigt som man samarbetar med de anställda för att förstå deras behov och önskemål. Det är det enda sättet att se till att dessa inte blir en grund för ojämlikhet eller utanförskap, eftersom medarbetarnas behov hela tiden ändras."

– Lorenzo Andolfi, Senior Researcher på SD Worx.

Tre - Ökad efterfrågan på förtroende och sjävständighet

Vid det här laget står det klart för framsynta arbetsgivare och seniora HR-chefer att en miljö som präglas av oro och misstro leder till lågt engagemang och få som stannar kvar. Men för nya chefer som står inför det avstånd som distansarbete och olika arbetstider skapar kan det vara frestande att kontrollera och övervaka, om än digitalt.

"Men detta förtroende sträcker sig längre än att möjliggöra flexibilitet - det handlar om att ge medarbetarna möjlighet att forma en egen arbetsmiljö, vilket i sin tur driver innovation och arbetsglädje."

– Jan Laurijssen

Enligt Jan ser allt fler chefer fördelarna med att låta medarbetarna hantera sina scheman och sin arbetsbelastning.

Fyra - Nya tolkningar av arbetstid

Ett resultat av den ökande individanpassningen som vi redan ser är att kulturella normer såsom en 9-5-arbetsdag blir mindre vanliga och mindre strikta.

"I takt med ett alltmer flexibelt arbetsliv kan medarbetarna använda sin tid på ett klokare sätt och bestämma vilka uppgifter som ska prioriteras i det aktuella tillfället och vilka de ska återgå till efter en paus. Därför blir det allt viktigare att fokusera på resultatet snarare än antalet timmar. Flexibilitet utan gränser leder till kaos. I framtidens arbetsliv kommer alla chefer att utbildas i att upptäcka tecken på utbrändhet, och de bör förväntas föregå med gott exempel genom att tydligt kommunicera och hålla sig till sina personliga arbetstider.

– Lorenzo Andolfi

Avslutningsvis medger både Jan och Lorenzo att även om tekniken har underlättat revolutionen med arbete överallt och när som helst, bidrar det flexibla arbetslivet till utbrändhet.


Vad är viktigast för medarbetare gällande flexibelt arbete?

Läs den nya rapporten som analyserat exklusiv europeisk forskning för att besvara frågan: vad är viktigast för medarbetare gällande flexibelt arbete? Och hur kan arbetsgivare förbättra sin policy för flexibelt arbete för att möta de anställdas föränderliga behov? Ta del av 4 prioriteringar för att förbättra din flexibilitetsstrategi.

Läs den kostnadsfria e-boken här.