50 % av svenskarna är redo att säga upp sig vid brist på samhörighet
PUBLICERAD 20/4/2023
Lästid ca 2 min

50 % av svenskarna är redo att säga upp sig vid brist på samhörighet

Hur man ser på värderingar om miljö, mångfald och inkludering är en viktig del av arbetslivet för många. Varannan svensk är dessutom villig att säga upp sig om de inte känner samhörighet med sin arbetsgivare, enligt enligt en ny undersökning.

En orolig omvärld och en osäker arbetsmarknad till trots, står svaret klart när svenskarna får frågan om hur de ställer sig till arbetsgivare samt deras värderingar och syfte kontra sina egna.

Om en potentiell arbetsgivares värderingar gällande sociala frågor och miljöfrågor går emot de egna värderingarna så väljs dessa bort av knappt 4 av 10 (36,8 %) svenskar. Och skulle man inte känna samhörighet med företaget man jobbar på är drygt varannan svensk (53,8 %) redo att lämna sin arbetsgivare.

  • Sju av tio (70,2 %) av de tillfrågade menar att vilka värderingar arbetsgivaren står för är väldigt viktigt.
  • Bland dem som gör sina första år i arbetslivet (18-24 år) är frågan extra viktig då nästan 8 av 10 (78,1%) menar att arbetsgivarens värderingar är A och O.
  • Motsvarande siffra för den äldsta åldersgruppen (55-64 år) är 65 procent.

"Arbetet är av stor betydelse för gemene man och därav är det oerhört viktigt att arbetsgivarens värderingar matchar de egna, trots den allt mer osäkra arbetsmarknaden med den lågkonjunktur vi nu ser. För att attrahera och behålla rätt medarbetare är det därför av högsta vikt för arbetsgivare att ha en stark värdegrund som genomsyrar hela verksamheten." - Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad

Något som ytterligare stärker bilden av svenskarnas tydliga ställningstagande att lämna en arbetsgivare som inte drar åt samma håll som en själv är frågan om hur väl den nuvarande arbetsgivarens värderingar överensstämmer med ens egna.

  • 7 av 10 (74,7%) av de tillfrågade anser att de står på samma fot som sin arbetsgivare i många frågor och värderingar.

Om Undersökningen

Undersökningen är utförd av Workmonitor på uppdrag av Randstad och konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).