8 friskfaktorer som hjälper dig undvika sjukskrivning

Lästid : 2 min

8 friskfaktorer som hjälper dig undvika sjukskrivning

Utbrändhet är på väg att bli en av våra vanligaste folksjukdomar. Men genom att fokusera på ett antal faktorer samtidigt som du identifierar problemen, kan du som ledare undvika sjukskrivning på din arbetsplats. Här är 8 friskfaktorer som kan vara extra viktiga.

Hela 32 000 svenskar drabbas varje år av utmattningssyndrom, som är på väg att bli en av våra vanligaste sjukdomar. Men genom att helt enkelt göra mer av det som fungerar kan du fokusera på det friska och uppmuntra det i er verksamhet. Dessa fokusområden kallas ”friskfaktorer” och är: 

1. Närvarande ledarskap

Ett närvarande och engagerat ledarskap hjälper de anställda att känna motivation och glädje att gå till jobbet. 

2. Möjlighet att påverka

Det är när vi känner oss maktlösa i en omöjlig situation som stressen ökar. En friskfaktor är därför att medarbetaren får vara delaktig i beslut och kunna påverka sin roll och sin arbetsvardag. 

3. Kommunikation och feedback

Hur ni talar till varandra på arbetsplatsen påverkar också stressnivån. Genom att ge feedback på arbetet sprider du stöd och uppmuntran. 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete

En annan friskfaktor är att se till att ha ett kontinuerligt arbete kring arbetsmiljön. Här krävs dagliga beslut som förebygger skador, uppmuntrar säkerhet och skapar en trygg arbetsplats. 

5. Rätt rehabilitering

Har någon varit lång- eller korttidssjukskriven är rehabiliteringen avgörande för att se till att medarbetaren kommer tillbaka in i sin roll igen. Men det gäller att den utförs på rätt sätt och i rätt tid. 

6. Rättvis organisation

Lika viktigt är att verksamheten är byggd på allas likvärdiga rättigheter och möjligheter – och att varje kollega får lika mycket respekt och beröm. 

7. Kompetensutveckling

För de flesta medarbetare är det viktigt att hela tiden kunna utvecklas. De som inte gör det, tenderar att lämna företaget. Därför är kompetensutveckling en friskfaktor för både individen och hela organisationen. 

8. Arbetsbelastning i balans

Arbetsbelastning är en av de faktorer som påverkar vår stress allra mest. Genom planering och tydligt ledarskap har varje medarbetare chans till en arbetsbelastning som känns hanterbar. 


Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, Sunt arbetsliv