Balans mellan arbete och fritid – nyckeln till en god arbetsmiljö
PUBLICERAD 2/11/2023
Lästid ca 2 min

Balans mellan arbete och fritid – nyckeln till en god arbetsmiljö

En sund arbetsmiljö sträcker sig långt bortom kontorets väggar. Balans är en central aspekt av hälsan och hjälper oss att klara utmaningarna i vardagen – både på fritiden och på arbetsplatsen. För att stötta medarbetarna och hjälpa dem uppnå balans kan HR utforska olika sätt att skapa hälsa bland anställda och implementera balans i arbetsmiljön. Här är några sätt.

Arbetsmiljöansvar som uppmuntrar

För att skapa en sund arbetsmiljö kan HR arbeta på flera områden samtidigt. Bland annat genom flexibla arbetsscheman, möjlighet till distansarbete och uppmuntran att använda semesterdagar. Genom flera olika insatser kan du skapa en arbetsmiljö där de anställda känner sig stöttade och kan hantera vardagens alla krav.

Flexibla arrangemang

En av de största faktorerna för att kunna få medarbetarna känna att de har en god arbetsmiljö är att som ledare kunna vara flexibel. Hjälp och stötta medarbetarna när det gäller arbetsbelastning och utbilda dem i hur de kan planera sin tid – efter sina individuella livsstilar och behov. Med kunskap och en flexibel inställning blir arbetsdagen mer effektiv.

Uppmuntra hälsosamma vanor

Balans handlar inte bara om vad som sker under arbetsdagen, utan också om hur det får oss att må. Genom att införa hälsofrämjande program på arbetsplatsen kan HR uppmuntra fysisk aktivitet, hälsosam kost och stresshantering. Det stödjer dessutom inte bara den fysiska arbetsmiljön – utan även den mentala hälsan och bidrar till lägre stressnivåer.

Kommunikation ger arbetslivsbalans

En central del i HRs ansvar är att kommunicera tydligt och regelbunden om vikten av arbetslivsbalans. Lyssna på de anställdas behov och erbjud resurser och stöd för att upprätthålla balansen. Då kan du som HR skapa en arbetsmiljö där de anställda känner sig uppmuntrade och vågar prioritera sitt välbefinnande.

Respekt för tid

Ett annat sätt som HR kan stödja arbetslivsbalansen är att skapa en företagskultur där man har respekt för varandras tid. Det innebär bland annat att uppmuntra chefer och teammedlemmar att vara medvetna om tidsbegränsningar och respektera den tid som behövs för personlig återhämtning och avkoppling.

Öka produktiviteten

En positiv kultur där arbete och fritid samspelar är inte bara en investering i de anställdas välbefinnande, utan även i företagets övergripande framgång. När medarbetarna väl hittat en bra balans blir de mer produktiva, effektiva och närvarande – och faktiskt mer kreativa. Det är först när vi vågar släppa vår förväntan på att vara perfekta arbetsmaskiner som vi kan blomma ut och hitta nya innovativa lösningar.

Gäller även chefer

Glöm inte att du som ledare också behöver utrymme för att koppla av och ta hand om din hälsa – så att du kan inspirera andra att göra samma sak. Sätt upp fasta tider för när du börjar och slutar jobba och informera både familj och anställda om dem, så att de respekterar det. Bara för att du är chef behöver du inte vara tillgänglig jämt, utan kan vara en bra ledare, genom att uppnå mer balans i vardagen.

Här kan du läsa mer om att skapa en sund arbetsmiljö med hjälp av AI

Källa: Adecco, Suntarbetsliv