Därför är tidskrävande möten på jobbet onödiga
PUBLICERAD 26/6/2023
Lästid ca 2 min

Därför är tidskrävande möten på jobbet onödiga

Var femte möte kunde ha varit ett mejl. Det tycker ett genomsnitt av svenska folket enligt en ny Sifo-undersökning. E-post, med över 30 år på nacken, fortsätter att dominera som det viktigaste kommunikationsverktyget på jobbet.

Tidskrävande möten på jobbet irriterar många enligt en ny undersökning. I genomsnitt anger respondenterna att var femte fysiskt möte de har i dagsläget skulle kunna ha varit ett mejl istället. 18 procent anser att man kan ersätta hälften eller fler av alla möten med mejl.

"I dagens snabbrörliga arbetsmiljö är tiden en avgörande resurs och många upplever att traditionella möten kan vara ineffektiva och tidskrävande. Ibland går det helt enkelt att uttrycka sig tydligare och mer kärnfullt i exempelvis ett mejl." - Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO

Över hälften anser att mejl är det viktigaste kommunikationssättet

Under pandemin vande sig många vid att sitta i videomöten och de är fortfarande vanligt förekommande på de flesta arbetsplatser. Men trots det och andra moderna kommunikationsverktyg som Whatsapp, Teams, Messenger och Slack står den trettio år gamla mejlen högst upp på tronen enligt undersökningen.

  • Två tredjedelar (66 procent) väljer mejl som det viktigaste kommunikationssättet.
  • Fysiska möten väljs av 55 procent
  • Telefonsamtal väljs av 40 procent.

Men att formulera sig passande via mejl verkar ändå inte vara helt lätt. 69 procent säger att de har svårt att använda lämpliga formuleringar i mejl och 9 av 10 stör sig på något i de mejl de får.


Var femte fysiskt möte skulle kunna ha varit ett mejl istället


Stavfel och grammatik stör

Det som stör folk mest är stavfel och dålig grammatik, det lyfts fram av 59 procent av de tillfrågade. Även sena svar (44 %) och text i versaler (42 %) ger upphov till irritation.

"Vi lever i en digital värld där mycket av det vi gör sköts via nätet. Ändå är det ju människor vi kommunicerar med och det är viktigt att komma ihåg att tänka på hur man uttrycker sig i olika sammanhang." - Herman Borel.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av STRATO i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–26 april 2023.

Totalt intervjuades 1337 personer i åldern 18–65 år, varav 1034 personer inom sysselsättningen. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.